Årsarkiv: 2010

”Living together” – ny intressant bok!

Allt material, föreläsningar såväl som redovisningar från workshops, m.m., från kollektivhuskonferensen i maj är samlat i boken ”Living together”. Den är världsunik – ingen annanstans finns så mycket samlat om olika former av kollektivt boende.

Den säljs nu via Kollektivhus NU.

Kallelse och dagordning för beslutande medlemsmöte torsdag den 18/11

Plats: ”Flygande mattan” på Sevedsplan, västra sidan, dörren intill MKB:s områdeskontor. Tid: 18.30 -21.00.

Det kommer att finnas kaffe/té, något tilltugg och frukt. Ta med egen mugg – det finns inte tillräckligt porslin i lokalen.

Dagordning

  1. Val av mötesfunktionärer
  2. Kort info från senaste kontakterna med MKB
  3. Diskussion och beslut om hyresform
  4. Diskussion och beslut om hur husets förvaltning ska fördelas mellan föreningen och MKB Underlag för beslutspunkterna har sänts ut tidigare.

Behöver du få det igen – hör av dig till styrelsen på kollektivhusmalmo@gmail.com. Hör också av dig på den adressen om du inte kan komma till mötet! Välkommen till mötet!

Sammanfattning av medlemsmötet den 23 oktober

Den första frågan på dagordningen var föreningens värdegrund. Värdefrågor ligger ju bakom de flesta diskussionerna i föreningen, men de har aldrig beskrivits formellt. Nu när vi börjar närma oss förverkligandet av ett kollektivhus, behöver vi en klart uttryckt gemensam värdegrund att utgå ifrån vid de praktiska beslut som kommer. Med några tillägg och mindre ändringar antogs det förslag som skickats ut tidigare. Hela texten i värdegrunden kommer att läggas in på hemsidan.

Nästa punkt var att besluta om en programhandling för huset, dvs vad våra mål med att bo kollektivt är, och sedan praktiskt vad huset ska innehålla, hur ytor kan fördelas, hur kommunikation inuti huset bör fungera, synpunkter på ekologisk och ekonomisk hållbarhet under byggandet och när huset är i bruk.
Arkitektur/utformningsgruppens förslag till text har sänts ut tidigare. På mötet illustrerades det med bilder och olika lösningsförslag, och väckte stor entusiasm och energi. Med några ändringar och tillägg beslutade mötet att anta textförslaget, och att överlåta till arkitektur/utformningsgruppen att skriva en slutgiltig, utförligare programhandling som ska överlämnas till MKB och arkitektbyrån 1 november.

De två återstående beslutspunkterna – hyresform och ansvarsfördelning – hann vi inte med på dagens möte utan de får tas på ett nytt möte. Det blir torsdagen den 18:e november kl 18.30, lokal ”Flygande mattan” på Sevedsplan.
Vi skickar mejl till föreningsmedlemmarn med mer info, men boka datum redan nu!

Viktigt beslutsmöte på lördag 23/10!

Alla medlemmar är välkomna till beslutande medlemsmöte lördag den 23 oktober kl 13- 17. Plats: Sofielunds Folkets hus, Rolfsgatan 16,sal 12. I huset finns ekologiskt café.

Alla medlemmar har fått kallelse samt underlag för beslut skickade till sig per e-post. Om du inte tagit emot e-postmeddelandet och önskar att det skickas igen kan du höra av dig till e-postadressen till e-postadressen kollektivhusmalmo@gmail.com

Om beslutsnivå och beslutsområden

De beslut som fattas vid medlemsmötet den 23/10 ska utgöra en plattform för föreningens fortsatta diskussioner med MKB. Det vi kommer fram till ska fungera som ett slags ”utgångsbud”. När MKB har fått föreningens beslut  kommer de att ge oss återkoppling om praktiska och ekonomiska konsekvenser av dem. Återkopplingen kan ge behov för ytterligare diskussioner inom föreningen som i sin tur kan leda till att föreningen ändrar sin ståndpunkt i vissa frågor. Besluten som fattas den 23/10 ska alltså inte ses som något slutgiltigt utan som en del i den pågående processen!

De beslutsområden som kommer att behandlas är:

  • Värdegrund
  • Programhandling avseende utformning/estetik och hållbarhetsapsekter
  • Hyresform och ansvarsfördelning

Om medlemsaktivitet och närvarolista

Som vi har tagit upp många gånger tidigare är engagemang och aktivitet bland medlemmarna en förutsättning för att vårt hus ska förverkligas. Därför kommer styrelsen, på nästa årsmöte, föreslå en stadgeändring som anger miniminivå på medlemmarnas aktivitet. Vi har bl adiskuterat att ställa krav på närvaro vid ett visst antal medlemsmöten. Som underlag inför beslut kommer vi att föra närvarolistor från och med beslutsmötet den 23/10. Den som inte har möjlighet att närvara uppmanas att personligen meddela skäl, dvs. varför du inte kan komma, till e-postadressen kollektivhusmalmo@gmail.com.

Material inför viktigt diskussionsmöte måndag 27/9

Här kommer litet bakgrundsmaterial till diskussionsmötet (som ni tidigare fått mail om) kring hur vi vill ha det avseende hyresvillkor, drift och  förvaltning av vårt planerade hus.

Tid och plats: Måndag  den 27 september, kl 18 -21, sal 12 i Sofielunds Folkets Hus, Rolfsgatan 16 (alldeles i närheten av byggplatsen i kvarteret Trevnaden!)
I huset finns ekologiskt café med kaffe/té, smörgåsar och kakor.

Vi ska ju så småningom teckna två avtal med husägaren MKB:
– ett hyresavtal och
– ett förvaltningsavtal

Några termer att känna till om hyresavtal:
Hyresrätt = ”vanligt” hyreskontrakt direkt med ägaren; hyresgästen har enligt lag minst tre månaders uppsägning och besittningsrätt, dvs kan inte sägas upp utan vidare. Hyrorna sätts enligt ”Malmömodellen”

Kooperativ hyresrätt = kooperativhusföreningen ”blockhyr” hela huset, eller de gemensamma lokalerna i huset, av ägaren. Hyresbeloppet förhandlas årligen.  För blockhyrda lägenheter tecknar medlemmarna hyreskontrakt med föreningen, och bestämmer gemensamt hyresbeloppet. Man har samma uppsägningsvillkor och besittningsrätt till sin lägenhet som i vanlig hyresrätt.

Förvaltningsavtal = handlar om vem – husägaren eller vi hyresgäster/kollektivhusmedlemmar –  som gör vad när det gäller husets skötsel, ekonomi och underhåll.

Det handlar om direkt fastighetsskötsel (städning, skötsel av gården, småreparationer), drift (avtal om el, VVS och annat), administration (bl a hyresdebitering, uthyrning, besiktning och – mycket viktigt för oss! – administration av hyreskön och urval av hyresgäster). I förvaltningen ingår också underhåll och större reparationer på kort och lång sikt.

Vad av detta kan vi göra, och vad vill vi göra? Hur påverkar de förvaltningsuppgifter vi tar oss, och den hyresform vi väljer, vårt liv i huset? Hur påverkar de hyresnivån?

Hur kan det då se ut i verkligheten? Här finns några länkar till existerande kollektivhus, som beskriver hur de har det ordnat. På  www.tunnan.org finns mycket  bra och detaljerad info om föreningen, deras avtal och vad de gör. Fler exempel är  www.treportar.se och www.stolplyckan.nu. På www.fyristorg.com finns en  lista med korta beskrivningar och länkar till de flesta kollektivhus i Sverige. Sidan www.kollektivhus.nu har mycket bra allmän info om kollektivhus och användbara länkar.

Till sist:
Det finns ett behov av större uppslutning på mötena. För att följa de stadgar vi alla beslutat om – för att vara medlem i Kollektiv Hus Malmö krävs det att man aktivt jobbar för huset –
funderar styrelsen nu på att lägga ett förslag om att några möten per år ska vara obligatoriska för medlemmar för att behålla sitt medlemskap och plats i kön. Med aktiva medlemmar får vi ett hus där de flesta är insatta i beslutsprocesser och underlag till varför saker är som de är, vilket är A och O för ett gott gemensamt boende.

Vi förstår såklart om det kan finnas anledningar till förhinder, men ni som har det får gärna höra av er till styrelsen och berätta om det så vi vet anledningen till eventuell inaktivitet och kan ge eventuellt förslag annat sätt att arbeta för framtagandet av huset.

Välkomna till detta möte nu på måndag och senare till det viktiga beslutsmötet lördag den 23 oktober kl 13 – 17!

Dags för beslutande medlemsmöte!

Vid vårt möte med MKB den 1 september fick vi en detaljerad tidplan för byggandet av Trevnadenprojektet. Kollektivhusföreningen måste ta ställning till flera viktiga saker till den 1 november för att byggplanerna ska fortsätta.

Det gäller förvaltningsformen – blockhyra eller direkthyra av MKB och ekonomiska och andra konsekvenser av de olika alternativen. Det gäller också arbetsfördelningen mellan MKB och oss för drift och skötsel av huset. Vilken ställning vi tar till detta hör också ihop med vår målsättning för huset – vi behöver alltså ta gemensam ställning de grundläggande värderingarna för hur vi vill att kollektivboendet ska fungera.

Det beslutande mötet blir lördag den 23 oktober kl 13 -17. Innan dess blir det ett info- och förberedande diskussionsmöte om förvaltnings- och driftsfrågorna måndag den 27 september. Lokal för mötena meddelas här på hemsidan.

Reservera redan nu tid för mötena! Det här är ett alldeles avgörande steg för att huset ska bli av, och hur det kommer att bli. Tillräckligt många medlemmar måste delta i diskussionerna och besluten för att det ska bli ett hållbart projekt som vi verkligen kan komma att bo i tillsammans.

Rivstart … OBS förvaltningsmötet flyttat!

Ojoj nu blev det lite väl snabbt i backarna.. Vi hann inte med att få till mötet om förvaltning till på söndag, utan måste skjuta på mötet till torsdagen efter. Förlåt förlåt detta sena meddelande! Men förhoppningsvis känner ni er pepp och har möjlighet att komma med på mötet, för det blir mycket viktig information om avtal och förvaltning, för- och nackdelar med kooperativ hyresrätt och Malmömodellen samt en diskussionsstund efter, då vi som förening bör bestämma oss kring detta.

Mötet hålls alltså den 26/8 kl 18.00 i matsalen  på Kvarnby fhsk, vån 3, Röda huset på Industrigatan 4 i Malmö. Kaffe och te kommer finnas.

Mötet om utformning och social design, den 29/8 – alltså söndagen efter- kommer hållas som det var tänkt kl 13-17  på Kvarnby, och det är också ett otroligt viktigt möte!!  Exakt dagordning skickas ut per mejl snarast. Heja heja, hoppas du vill hjälpa till att få detta hus byggt – det gör du just nu faktiskt enbart genom att dyka upp på dessa möten och vara en röst och ett ansikte.

Mycket varmt välkommen!

Hej alla! Hoppas ni njuter av den fantastiska sommaren! Det börjar dock närma sig en spännande och intensiv höst med mycklet arbete i föreningen! Terminen rivstartar med två viktiga och väldigt intressanta Temamöten, söndagen den 22/8 respektive 29/8. Först om förvaltning/avtal/sociala mervärden. Sen om arkitektur/utformning. Mötena kommer att hållas på Kvarnby Folkhögskola på efteremiddagstid, så reservera dessa tider redan nu.  Så fort vi har ett program läggs detta ut på hemsidan och skickas ut till alla.

Sommarhälsningar
Dennis

SOMMAR !

Nu är det sommar och ooo vad härligt det är, tycker nog de flesta! Så njut av läget och känn ingen press vad gäller kollektivhusföreningen. Det lunkar på i de arbetsgrupper där de som känner sig manade drar lasset vidare; pengar söks, forskning påbörjas, studieresor planeras m m.

Men en var som känner sig intresserad av att passa på att dra ett strå till stacken vid något tillfälle under sommaren är ju hjärtligt välkomna! Sök upp den arbetsgrupp du tycker verkar intressant och kolla när nästa möte ska hållas eller ta kontakt med den sammankallande.

Det kommer småningom skickas ut kallelse till alla om ett stormöte som kommer hållas någon gång i augusti.

Ha det nu  gott i solen (eller skuggan)!!

Avsiktsförklaring och mötet med MKB den 11 juni

Hej alla goa kollektivhusare!

Nu finns avsiktsförklaring och sammanställning från styrelsens senaste möte med MKB utlagt under länken ”Kontakt med MKB”!

Vad gäller avsiktsförklaringen från MKB så är styrelsen positiv till skrivningen i denna somvi anser andas samarbetsvilja och erkännande av föreningen som en förutsättniong för husets tillblivelse! Det är dock viktigt att alla läser igenom dokumentet och lämnar eventuella synpunkter här under meddelanden på hemsidan senast dagarna före nästa möte med MKB som är den 27 augusti!

Hälsningar
Dennis

Uppdatering av hemsidan

Som ni ser under huvudrubriken ”Innehåll” till höger så har nu alla arbetsgrupper fått en egen länk där gruppernas aktiviteter fortlöpande skall dokumenteras! För mötesanteckningar och skicka en sammanfattning till mig, dennis.persson@med.lu.se  efter varje arbetsgruppsmöte så lägger jag in detta under gruppens länk! På så vis kan vi alltid följa vad som händer i det fortskridande arbetet i kollektivhusföreningen!

Jag har även lagt till en länk för våra kontakter med MKB, där all kommunikation mellan föreningen och MKB skall dokumeteras framöver!

Hälsar Dennis

Medlemsavgift 2010

Vid årsmötet den 28/4 fattades beslut om höjd medlemsavgift. Den nya medlemsavgiften till Föreningen kollektivhus i Malmö är 200 kronor per kalenderår. De medlemmar som redan betalat in sin medlemsavgift för år 2010 innan årsmötet behöver inte göra någon tilläggsinbetalning.

FÖRNYA DITT MEDLEMSKAP!

Alla de medlemmar som betalde in sin första medlemsavgift under år 2009 måste förnya sitt medlemskap för år 2010.  Medlemsavgiften på 200 kronor måste betalas in innan halvårsskiftet 30/6. Den som inte förnyar sin medlemsavgift innan detta datum förlorar sin köplats i kollektivhuskön.

INBETALNINGSUPPGIFTER

Uppgifter kring hur du betalar din medlemsavgift finns här: https://kollektivhus.wordpress.com/about/bli-medlem/

ANONYMA INBETALNINGAR

För att du ska bli medlem måste din inbetalning kunna knytas till din person. Det finns idag fyra inbetalade medlemsavgifter som inte kan härledas till någon person. Transaktionsdatumen för dessa inbetalningar är 091208, 100201, 100201 och 100318. Se över dina transaktioner och kontakta kollektivhusmalmo@gmail.com om du gjort en anonym inbetalning. Vi kan  då knyta den till dig via ditt kontoutdrag.