Månadsarkiv: januari 2010

På gång: Vecka 5-6

Efter förra helgens fest har vi nu blivit ännu fler intresserade och medlemmar! Framöver kommer det ges regelbundna uppdateringar kring vad som är på gång i föreningen genom nyhetsbrevet ”Kollektivhusinfo”. Bloggen kommer givetvis också hållas uppdaterad, men om du vill ha utskick per e-post men inte finns med på e-postlistan kan du höra av dig till kollektivhusmalmo@gmail.com.

Vi har några intensiva men spännande veckor framför oss då vi ska arbeta fram och enas kring önskemål och förslag som därefter ska presenteras inför MKB i mars/april. Din tid och ditt engagemang behövs och det är absolut inte för sent att gå med i någon av de tre arbetsgrupperna!

Aktiviteter vecka 5-6:

Tisdag 2/2: Arbetsgruppen Utformning/estetik har möte kl 18.00 på Kvarnby folkhögskola. Även presentation av enkätresultat.
Torsdag 4/2: Arbetsgruppen Ekonomi/juridik har möte kl 18.00 på Kvarnby folkhögskola
Måndag 8/2: Arbetsgruppen Energi/miljö har möte kl 18.00 på Kvarnby folkhögskola

Kommande aktiviteter:

Lördag 20/2: Presentationsmöte
Lördag 20/3: Påverkanstorg och beslutsmöte
Mer information kring upplägget och tanken med dessa två möten kommer inom kort.

Enkät om huset – svara senast 30/1

Nu är enkäten om kollektivhuset utskickad till alla som är med på listan. Jag lägger också upp länken här för säkerhets skull:

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDZwQU9PMTNNbWQ2TDN2TlAxZVBxTEE6MA

Detta är en första enkät för att få in åsikter om hur vårt kollektivhus ska se ut och fungera. Enkäten bygger på diskussioner som förts inom föreningen sedan vi startade i höstas. Den tar max en kvart att besvara och det är jättebra om du tar dig tiden att fylla i enkäten, fortsatta diskussioner om huset kommer att utgå från de svar som kommer in. Är ni flera vuxna i ett hushåll vill vi gärna att ni svarar var för sig.

SENASTE dag att skicka in är nu på lördag 30 januari! Svara direkt så har du det gjort!:)

Glöm inte att trycka på submit/skicka in-knappen längst ner på sidan när du fyllt i dina svar

Våruppstart och fest!

Lördagen den 23/1 från 16 och framåt på Kvarnby folkhögskola Industrigatan 4, 3 vån, tar vi en grundligare presentation av var vi står och vilka åsikter som har uttryckts hittills, plats för frågor och diskussion. Sen blir det fest! Mat för 30 kronor per vuxen och öl till en billig slant. Maten blir vegetarisk men om någon är vegan eller allergisk så anmäl gärna det. Ta gärna med en kompis – och anmäl er senast 18 januari till kollektivhusmalmo@gmail.com

Rapport från höstens verksamhet

Efter vår första höst tillsammans i föreningen kan det vara dags att sammanfatta läget:

Vi i styrelsen har nu träffat MKB två gånger, och de är fortsatt mycket intresserade av att skapa ett kollektivhus. De vill bygga på en tomt som idag är Sofielundsskolan, vars norra ände ska rivas och ge plats för tre hus, varav ett till oss. Båda mötena har varit i god och konstruktiv anda, men ännu återstår viktiga frågor. Bland annat är vi överens om att reglerna i bostadskön Boplats Syd måste hanteras på ett bra sätt. Deras tidsplan är att få spaden i marken efter sommaren 2011, och för att det ska vara möjligt behöver arkitekterna komma igång nu i vår. Därför är det viktigt att vår process att komma fram till våra åsikter och behov har landat i ett gemensamt resultat i mars 2010. När föreningen vet vad vi vill kommer vi att träffa MKB på ett idéseminarium och diskutera vad som är möjligt att genomföra.

Därför är det jättebra att arbetsgrupperna har kommit igång – och det är samtidigt jätteviktigt att det arbetet intensifieras och utvidgas. Vi måste allihop hjälpas åt här, processen är långt ifrån klar och det är många frågor att diskutera. Om många gör lite blir mer gjort utan det blir alltför tungt på ett fåtal, och det spelar roll att fler åsikter och perspektiv kommer in i processen. Vi i styrelsen är medvetna om att informationen har haft en del brister, vi försöker förbättra detta bland annat med detta mail, med uppstarten i januari och bättre planering framåt. Vi kommer bland annat att använda bloggen (https://kollektivhus.wordpress.com) i större utsträckning än tidigare, och funderar på bra sätt att uppnå interaktivitet och kommunikation mellan grupper och aktiva. Tips och kunskaper på detta område liksom kring allt annat mottages tacksamt! (tider för de tre närmaste mötena i nästa inlägg här)

Vi är nu 104 intresserade på utskickslistan och 49 personer har betalat medlemsavgift (kontonumret är 3030 22 59635 på Nordea, 100 kr). Tyvärr har några betalt avgift utan att bifoga sitt namn eller mailadress! Vet ni någon som har uttryckt intresse men inte verkar få information kan detta vara orsaken…

Hoppas alla har haft en jättebra jul och vilsamma mellandagar, så ses vi snart på möte!

Kollektiva kramar från Styrelsen/ Jenny, Johanna, Josefin, Mats, Morgan, Sanna och Sara

Arbetsgruppsmöten den närmaste tiden

Arbetsgrupperna är de som diskuterar fram ett underlag till föreningens gemensamma åsikter om huset. Vi ska ju sätta ihop ett välgjort och konkret underlag till arkitekterna och MKB, så ju mer olika åsikter och kunskaper vi tillsammans kan bidra med desto bättre. Många små arbetsinsatser når mycket längre än få stora. Alla grupper är öppna, och det finns anteckningar här från tidigare möten

Planeringen under våren är att de tre arbetsgrupperna återupptar sitt arbete i januari:

Utformningsgruppen har möte 11/1,

Ekonomi/juridikgruppen har möte 21/1

Ekologi/miljögruppen har möte 25/1;

samtliga 18-20 på Kvarnby Folkhögskola, Industrigatan 4, 3 vån.

Arbetsgrupperna ska vara klara med sina förslag inför ett möte den 20/2 då förslagen presenteras och diskuteras, och sen ska föreningen besluta vad vi tycker den 20/3 – detta är vad vi sen presenterar för MKB på ett idéseminarium.

Inga förkunskaper krävs, häng på den grupp du tycker verkar spännande.Vi måste alla hjälpas åt om det ska bli nåt hus, blir det inte bra så kommer det inte att fungera, och då har vi bara oss själva att skylla! Arkitekterna verkar jättebra, men har inte erfarenhet av just kollektivhus, så det måste vi hjälpa till med