Månadsarkiv: februari 2010

Arbetsgrupp utformning/estetik möte på måndag

Även utformningsgruppen ska ha ett möte snarast. Det blir på måndag, 1/3, i caféet i Röda huset/Kvarnby.

Denna grupp börjar mötet kl 18.00 som vanligt. Det är jätteviktigt att vi alla är med och bidrar nu under denna intensiva fas, så att vi får med så många åsikter, tankar och kunskaper som möjligt och inte missar något väsentligt!

Välkommen!

Arbetsgrupp energi/miljö möte på tisdag

Energi och miljögruppen har bestämt möte för att tillsammans fundera på om vi hittat några särskilda ”värdegrunder”/prioriteringsordningar att gå efter om det visar sig att ”våra” intressen står i någon sorts konflikt med t ex de andra gruppernas perspektiv och intressen.

Vi tog tisdagen den 2/3 som nästa mötestillfälle. Mycket möten nu, men det är en intensiv period och det kommer inte vara lika intensivt senare i vår, så satsa nu vetja! Vi ses kl 18.30 (obs! ny senare tidpunkt, så vi kan stoppa i oss lite mat innan mötet), i Röda huset på Kvarnby fhsk, vi kommer få sitta i ett rum på samma plan som caféet, men just det rummet är upptaget denna gång.

Bra info om kollektivhus!

Lätttillgänlig och mycket nyttig info om existerande kollektivhus finns på http://hem.fyristorg.com/assets/. Här finns bra (och problematiska) exempel på gemensamhetsytor, lägenhetslösningar, byggande, skötsel, grad av kollektivitet, uthyrningsform, demokrati, ekonomi, kösystem m.m. Husen står i bokstavsordning efter namn. Rekommenderade hus att läsa i första hand (de liknar vårt projekt mest):

  • Färdknäppen
  • Fullersta backe
  • Kupan
  • Tersen
  • Tre Portar
  • Trädet
  • Tunnan
  • Yxan
  • Vildsvinet

Många bra förslag – men fler kan det bli!

Igår genomfördes ett mycket lyckat och effektivt presentationsmöte där totalt cirka 80 inlämnade förslag behandlades! Det finns en stor bredd bland förslagen och de berör både smått och stort. Nästan 20 personer deltog vid mötet. Närvarade förslagslämnare presenterade sina förslag med egna ord och det fanns möjlighet att ställa förtydligande frågo

Det är kul att många insett att var och en av oss måste engagera sig och bidra med sitt tyckande och kunnande i processen! Om du ännu inte haft tid att sätta dina tankar och önskemål kring ditt framtida drömboende på pränt får du nu en till chans. Vi vill inte att någon ska känna att de inte haft möjlighet att bidra och påverka och har därför beslutat att ta emot ytterligare förslag fram tills tisdag den 23/2 kl 24:00. Är du osäker på om ditt förslag redan kan ha täckts in av någon annan så är det ändå bättre att skicka in för säkerhets skul

Efter sista inlämningstid på tisdag kommer alla förslag att sammanställas i ett enda långt Pdf-dokument som mailas ut senare i veckan. Därefter är det upp till var och en av oss att läsa in sig på och ta ställning till de olika förslagen och samla på sig eventuella ytterligare argument eller motargument fram till påverkanstorget/beslutsmötet den 20/3 då vi tillsammans ska stöta och blöta förslagen mot varandra.

På gång: Vecka 7-8

Vi är nu mitt uppe i ett intensivt arbete med att färdigställa de olika förslag som kommit upp under hösten och som arbetsgrupperna tagit fram. Alla välkomnas till veckans möten. Det är inte heller för sent att vara med och påverka för dig som inte har haft möjlighet att delta vid arbetsgruppernas möten – alla förslag och åsikter välkomnas!

Både arbetsgrupperna och enskilda ska använda den förslagsmall som skickats ut tidigare i veckan och e-posta förslag till kollektivhusmalmo@gmail.com senast nu på onsdag. Förslagen ska förstås vara väl motiverade, men de slutgiltiga formuleringarna kommer vi att arbeta fram tillsammans, så tveka inte med att skicka in ditt bidrag eftersom dina åsikter behövs!

Hör av dig till kollektivhusmalmo@gmail.com om du inte finns med på e-postlistan men önskar en kopia av utskicket angående kommande möten, beslutsprocess och förslagsmall.

Aktiviteter vecka 7-8:

Måndag 15/2: Arbetsgrupperna Energi/miljö och Utformning/estetik har möte kl 18.00 på Kvarnby folkhögskola
Onsdag 17/2: Sista dag att skicka in förslag till kollektivhusmalmo@gmail.com, använd förslagsmall i utskick tidigare i veckan.
Lördag 20/2: Presentationsmöte kl 11.00 – 14.00 på Kvarnby folkhögskola, mer info i utskick tidigare i veckan.

Kommande aktiviteter:

Lördag 20/3: Påverkanstorg och beslutsmöte, se kl 11.00 – 16.00 på Kvarnby folkhögskola, mer info i utskick tidigare i veckan.
Tisdag 30/3: Representater för Föreningen Kollektivhus i Malmö träffar MKB för ett gemensamt idéseminarium.

Miljögruppen & Utformningsgruppen möte på måndag

På måndag kommer Utformningsgruppen och Miljögruppen att ha möten samtidigt på Kvarnby fhsk (där är gott om plats), 18-20 Industrigatan 4, 3 vån.
Då kommer vi att skriva ihop de förslag vi har diskuterat under hösten/vintern till förslags- och beslutsmötena.

Beslutsfasen närmar sig, föreningen ska under de närmaste sex veckorna gemensamt komma fram till hur vi vill att vårt hus ska se ut. Din röst behövs, och dina förslag, idéer och argument! 20/2 ska vi presentera alla förslag för varandra, och 20/3 ska vi besluta vilka vi gillar och inte.

Det är också OK att skriva ihop och lämna in förslag själv, högt som lågt, abstrakta värden (”vacker utsikt”) och konkreta förslag (”hönshus”). Ju bättre argumenterade desto bättre, och ju fler dess bättre. Imorgon kommer ett mail som förklarar hela proceduren, och då medföljer också en mall som man kan använda för att skriva ner sina förslag.

Välkommen!