Månadsarkiv: april 2010

Årsmöte på onsdag

Det har gått ut en kallelse till alla på intresselistan att det är årsmöte nu på onsdag. Ett viktigt möte. Så kom!

Det behövs nytt blod i styrelsen, så passa på att nominera dig själv eller någon du tycker är lämplig (men glöm inte fråga personen först..)! Man kan även nominera under mötet.  Vi har försökt göra en så kort och koncis dagordning vi kunde så att det ska gå hyfsat fort.

Välkommen!

Tid: Onsdag den 28 april 2010 kl 18:00
Plats: Kvarnby Folkhögskola, Industrigatan 4, 3 vån.

Dagordning
1. Mötet öppnas
2. Val av mötesfunktionärer
3. Godkännande av dagordning
4. Verksamhetsberättelse
5. Rapporter
—–a mötet med MKB + samrådet
—–b föreningens ekonomi
6. Redogörelse för fortsatt verksamhet
7. Ansvarsfrihet avgående styrelse
8.Val av ny styrelse, revisorer, valberedning
9. Fastställande av medlemsavgift
10. Övriga frågor
11. Mötet avslutas

Sydsvenskan – med löpsedel och allt!

Ingen har väl missat att beslutet om vårt hus nu är taget, och att Sydsvenskan har uppmärksammat det hela – till och med på sin löpsedel! Den kommer att få en hedersplats i köket i det framtida huset! Läs artikeln här:

http://sydsvenskan.se/malmo/article644342/MKB-planerar-tre-nya-kollektivhus.html

Och så nämndes vi i TV4:s lokala nyheter samma dag. Kolla in på:

http://www.tv4play.se/nyheter/lokala_nyheter/malmo?videoId=1.1585222