Månadsarkiv: maj 2010

Medlemsavgift 2010

Vid årsmötet den 28/4 fattades beslut om höjd medlemsavgift. Den nya medlemsavgiften till Föreningen kollektivhus i Malmö är 200 kronor per kalenderår. De medlemmar som redan betalat in sin medlemsavgift för år 2010 innan årsmötet behöver inte göra någon tilläggsinbetalning.

FÖRNYA DITT MEDLEMSKAP!

Alla de medlemmar som betalde in sin första medlemsavgift under år 2009 måste förnya sitt medlemskap för år 2010.  Medlemsavgiften på 200 kronor måste betalas in innan halvårsskiftet 30/6. Den som inte förnyar sin medlemsavgift innan detta datum förlorar sin köplats i kollektivhuskön.

INBETALNINGSUPPGIFTER

Uppgifter kring hur du betalar din medlemsavgift finns här: https://kollektivhus.wordpress.com/about/bli-medlem/

ANONYMA INBETALNINGAR

För att du ska bli medlem måste din inbetalning kunna knytas till din person. Det finns idag fyra inbetalade medlemsavgifter som inte kan härledas till någon person. Transaktionsdatumen för dessa inbetalningar är 091208, 100201, 100201 och 100318. Se över dina transaktioner och kontakta kollektivhusmalmo@gmail.com om du gjort en anonym inbetalning. Vi kan  då knyta den till dig via ditt kontoutdrag.

Nya arbetsgrupper!

Vid onsdagens medlemsmöte bildades sju nya arbetsgrupper för att driva vårt fortsatta arbete för kollektivhuset! Alla närvarande medlemmar valde att engagera sig i en eller flera arbetsgrupper. Ni som inte kunde komma till medlemsmötet kan i stället anmäla er till kontaktpersonen för den eller de arbetsgrupper som ni vill engagera er i. Det är jätteviktigt att alla medlemmar hjälps åt, blir aktiva och engagerar sig i arbetet!

Respektive kontaktperson inom varje arbetsgrupp kommer inom kort att sammankalla alla intresserade till ett första arbetsgruppsmöte. Om du, trots att du anmälde dig till arbetsgrupp på medlemsmötet, inte får någon kallelse inom de närmsta dagarna kan du för säkerhet skull e-posta din kontaktperson.

AKTIVITETER/TREVNAD

Arbete med aktiviteter som och trevnad, exempelvis genom arrangemang, festligheter, matlagning, bakning.

Kontaktperson: Lars-Christer Paulsen (larschrister@sverige.nu)

ARKITEKTUR/UTFORMNING

Arbete kring frågor med anknytning till arkitektur och utformning, där även frågor kring energi och miljö ingår.

Kontaktperson: Sara Hallström (sara@anark.se)

FINANSIERING/BIDRAG

Arbete kring frågor med anknytning till finansiering och bidrag, ex. genom att ansöka om projektmedel eller stipendier

Kontaktperson: Bobbi Augustine Sand (bobbi.sand@telia.com)

FÖRVALTNING/UPPLÅTELSEFORM

Arbete kring frågor med anknytning till förvaltning och upplåtelseform

Kontaktperson: Morgan Svensson (morgan.svensson@vansterpartiet.se)

INFORMATION

Arbete med utåtriktad information, produktion av informationsmaterial, kollektivhusfrämjande insatser, rekrytering, lobbying, dokumentation av föreningens verksamhet, m.m.

Kontaktperson: Johanna Blomberg (johanna@layouten.se)

KONTAKT MED ANDRA KOLLEKTIVHUS

Arbete kring frågor med anknytning till kontakter med andra kollektivhus, ex. avseende att samla in information och erfarenheter från andra kollektivhus samt göra studiebesök.

Kontaktperson: Klara Karnerud (klarakarnerud@yahoo.se)

ODLING

Arbete kring frågor med anknytning till odling.

Kontaktperson: Minnamaria Svedebring (minna@glocalnet.net)

Kallelse till medlemsmöte 19/5!

Nya och gamla medlemmar välkomnas varmt till medlemsmöte för diskussion och planering av det fortsatta arbetet för vårt efterlängtade kollektivhus!

Tid: Onsdagen den 19 maj 2010 kl 18.30
Plats: Kvarnby Folkhögskola, Industrigatan 4, 3 vån.

Dagordning för Medlemsmöte

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av dagordning

3. Val av mötesordförande

4. Val av mötessekreterare

5. Val av två justerare

6. Presentation av styrelsen

7. Redogörelse för föreningens deltagande vid Kollektivhuskonferensen

8. Information kring kommande möte med MKB 100611

9. Plan för höstens verksamhet och styrelsens förslag på arbetsgrupper:

  • Förvaltning/upplåtelseform
  • Arkitektur/utformning
  • Rekrytering
  • Odling
  • Studieresor
  • Finansiering/bidrag
  • Aktivitet och trevnad
  • Information
  • Lobbying

10. Medlemsavgift för år 2010

11. Övriga frågor

Välkomna!

Styrelsen Föreningen Kollektivhus i Malmö