Månadsarkiv: juni 2010

Avsiktsförklaring och mötet med MKB den 11 juni

Hej alla goa kollektivhusare!

Nu finns avsiktsförklaring och sammanställning från styrelsens senaste möte med MKB utlagt under länken ”Kontakt med MKB”!

Vad gäller avsiktsförklaringen från MKB så är styrelsen positiv till skrivningen i denna somvi anser andas samarbetsvilja och erkännande av föreningen som en förutsättniong för husets tillblivelse! Det är dock viktigt att alla läser igenom dokumentet och lämnar eventuella synpunkter här under meddelanden på hemsidan senast dagarna före nästa möte med MKB som är den 27 augusti!

Hälsningar
Dennis

Uppdatering av hemsidan

Som ni ser under huvudrubriken ”Innehåll” till höger så har nu alla arbetsgrupper fått en egen länk där gruppernas aktiviteter fortlöpande skall dokumenteras! För mötesanteckningar och skicka en sammanfattning till mig, dennis.persson@med.lu.se  efter varje arbetsgruppsmöte så lägger jag in detta under gruppens länk! På så vis kan vi alltid följa vad som händer i det fortskridande arbetet i kollektivhusföreningen!

Jag har även lagt till en länk för våra kontakter med MKB, där all kommunikation mellan föreningen och MKB skall dokumeteras framöver!

Hälsar Dennis