Månadsarkiv: september 2010

Material inför viktigt diskussionsmöte måndag 27/9

Här kommer litet bakgrundsmaterial till diskussionsmötet (som ni tidigare fått mail om) kring hur vi vill ha det avseende hyresvillkor, drift och  förvaltning av vårt planerade hus.

Tid och plats: Måndag  den 27 september, kl 18 -21, sal 12 i Sofielunds Folkets Hus, Rolfsgatan 16 (alldeles i närheten av byggplatsen i kvarteret Trevnaden!)
I huset finns ekologiskt café med kaffe/té, smörgåsar och kakor.

Vi ska ju så småningom teckna två avtal med husägaren MKB:
– ett hyresavtal och
– ett förvaltningsavtal

Några termer att känna till om hyresavtal:
Hyresrätt = ”vanligt” hyreskontrakt direkt med ägaren; hyresgästen har enligt lag minst tre månaders uppsägning och besittningsrätt, dvs kan inte sägas upp utan vidare. Hyrorna sätts enligt ”Malmömodellen”

Kooperativ hyresrätt = kooperativhusföreningen ”blockhyr” hela huset, eller de gemensamma lokalerna i huset, av ägaren. Hyresbeloppet förhandlas årligen.  För blockhyrda lägenheter tecknar medlemmarna hyreskontrakt med föreningen, och bestämmer gemensamt hyresbeloppet. Man har samma uppsägningsvillkor och besittningsrätt till sin lägenhet som i vanlig hyresrätt.

Förvaltningsavtal = handlar om vem – husägaren eller vi hyresgäster/kollektivhusmedlemmar –  som gör vad när det gäller husets skötsel, ekonomi och underhåll.

Det handlar om direkt fastighetsskötsel (städning, skötsel av gården, småreparationer), drift (avtal om el, VVS och annat), administration (bl a hyresdebitering, uthyrning, besiktning och – mycket viktigt för oss! – administration av hyreskön och urval av hyresgäster). I förvaltningen ingår också underhåll och större reparationer på kort och lång sikt.

Vad av detta kan vi göra, och vad vill vi göra? Hur påverkar de förvaltningsuppgifter vi tar oss, och den hyresform vi väljer, vårt liv i huset? Hur påverkar de hyresnivån?

Hur kan det då se ut i verkligheten? Här finns några länkar till existerande kollektivhus, som beskriver hur de har det ordnat. På  www.tunnan.org finns mycket  bra och detaljerad info om föreningen, deras avtal och vad de gör. Fler exempel är  www.treportar.se och www.stolplyckan.nu. På www.fyristorg.com finns en  lista med korta beskrivningar och länkar till de flesta kollektivhus i Sverige. Sidan www.kollektivhus.nu har mycket bra allmän info om kollektivhus och användbara länkar.

Till sist:
Det finns ett behov av större uppslutning på mötena. För att följa de stadgar vi alla beslutat om – för att vara medlem i Kollektiv Hus Malmö krävs det att man aktivt jobbar för huset –
funderar styrelsen nu på att lägga ett förslag om att några möten per år ska vara obligatoriska för medlemmar för att behålla sitt medlemskap och plats i kön. Med aktiva medlemmar får vi ett hus där de flesta är insatta i beslutsprocesser och underlag till varför saker är som de är, vilket är A och O för ett gott gemensamt boende.

Vi förstår såklart om det kan finnas anledningar till förhinder, men ni som har det får gärna höra av er till styrelsen och berätta om det så vi vet anledningen till eventuell inaktivitet och kan ge eventuellt förslag annat sätt att arbeta för framtagandet av huset.

Välkomna till detta möte nu på måndag och senare till det viktiga beslutsmötet lördag den 23 oktober kl 13 – 17!

Dags för beslutande medlemsmöte!

Vid vårt möte med MKB den 1 september fick vi en detaljerad tidplan för byggandet av Trevnadenprojektet. Kollektivhusföreningen måste ta ställning till flera viktiga saker till den 1 november för att byggplanerna ska fortsätta.

Det gäller förvaltningsformen – blockhyra eller direkthyra av MKB och ekonomiska och andra konsekvenser av de olika alternativen. Det gäller också arbetsfördelningen mellan MKB och oss för drift och skötsel av huset. Vilken ställning vi tar till detta hör också ihop med vår målsättning för huset – vi behöver alltså ta gemensam ställning de grundläggande värderingarna för hur vi vill att kollektivboendet ska fungera.

Det beslutande mötet blir lördag den 23 oktober kl 13 -17. Innan dess blir det ett info- och förberedande diskussionsmöte om förvaltnings- och driftsfrågorna måndag den 27 september. Lokal för mötena meddelas här på hemsidan.

Reservera redan nu tid för mötena! Det här är ett alldeles avgörande steg för att huset ska bli av, och hur det kommer att bli. Tillräckligt många medlemmar måste delta i diskussionerna och besluten för att det ska bli ett hållbart projekt som vi verkligen kan komma att bo i tillsammans.