Månadsarkiv: november 2010

Kallelse och dagordning för beslutande medlemsmöte torsdag den 18/11

Plats: ”Flygande mattan” på Sevedsplan, västra sidan, dörren intill MKB:s områdeskontor. Tid: 18.30 -21.00.

Det kommer att finnas kaffe/té, något tilltugg och frukt. Ta med egen mugg – det finns inte tillräckligt porslin i lokalen.

Dagordning

  1. Val av mötesfunktionärer
  2. Kort info från senaste kontakterna med MKB
  3. Diskussion och beslut om hyresform
  4. Diskussion och beslut om hur husets förvaltning ska fördelas mellan föreningen och MKB Underlag för beslutspunkterna har sänts ut tidigare.

Behöver du få det igen – hör av dig till styrelsen på kollektivhusmalmo@gmail.com. Hör också av dig på den adressen om du inte kan komma till mötet! Välkommen till mötet!

Sammanfattning av medlemsmötet den 23 oktober

Den första frågan på dagordningen var föreningens värdegrund. Värdefrågor ligger ju bakom de flesta diskussionerna i föreningen, men de har aldrig beskrivits formellt. Nu när vi börjar närma oss förverkligandet av ett kollektivhus, behöver vi en klart uttryckt gemensam värdegrund att utgå ifrån vid de praktiska beslut som kommer. Med några tillägg och mindre ändringar antogs det förslag som skickats ut tidigare. Hela texten i värdegrunden kommer att läggas in på hemsidan.

Nästa punkt var att besluta om en programhandling för huset, dvs vad våra mål med att bo kollektivt är, och sedan praktiskt vad huset ska innehålla, hur ytor kan fördelas, hur kommunikation inuti huset bör fungera, synpunkter på ekologisk och ekonomisk hållbarhet under byggandet och när huset är i bruk.
Arkitektur/utformningsgruppens förslag till text har sänts ut tidigare. På mötet illustrerades det med bilder och olika lösningsförslag, och väckte stor entusiasm och energi. Med några ändringar och tillägg beslutade mötet att anta textförslaget, och att överlåta till arkitektur/utformningsgruppen att skriva en slutgiltig, utförligare programhandling som ska överlämnas till MKB och arkitektbyrån 1 november.

De två återstående beslutspunkterna – hyresform och ansvarsfördelning – hann vi inte med på dagens möte utan de får tas på ett nytt möte. Det blir torsdagen den 18:e november kl 18.30, lokal ”Flygande mattan” på Sevedsplan.
Vi skickar mejl till föreningsmedlemmarn med mer info, men boka datum redan nu!