Månadsarkiv: mars 2012

Foto från medlemsmötet på Sofielunds Folketshus igår, 29:e mars. Vi tog fotot i slutet av mötet så några hade droppat av, bl a tre barn med föräldrar! Bra möte med mycket diskussion om framtiden för föreningen och förslag på hur vi ska kunna arbeta bättre. Särskillt information och kommunikation var på tapeten. Mötet började med information om nuläget från arkitekturgruppen med planerna som ska ska skickas in för bygglovsansökan. Miljö/Energigruppen tycker de har koll på de flesta frågorna nu, det mesta som kvarstår gäller materialval. Hyresgruppen har satt igång igen i vår och har många frågor de diskuterar angående hyror, hur mkt vi i föreningen ska sköta själva och hur kösystemet ska fungera.

Minnesanteckningar kommer skickas ut på mailen så att alla har möjlighet att uppdatera sig om hur läget är.

Vi ses på Årsmötet 22 april! (kl 14-17 på Backaskolan)

Medlemsmöte 29:e mars

I morgon är det medlemsmöte!

Det blir i Sofielunds folketshus, sal 12. Adressen är Rolfsgatan 16, Malmö. (Det ligger nästan granne med tomten för kollektivhuset som är korsningen Sofielundsvägen/Lantmannagatan.)
På medlemsmöte har vi denna gång avsatt tid för allmän information och diskussion om framtiden/inför årsmötet 22 april.
1. Information om dagsläget (bygglovet, detaljprojektering, tidplan, spadtag på tomten osv)
2. Varje arbetsgrupp informerar.
3. Indelning i mindre grupper för att diskutera hur vi bäst lägger upp arbetet inom den snara framtiden för att kunna hjälpas åt att få till stånd en väl fungerande organisation inför slutprojekteringen av huset samt inför omformandet till en boendeförening.
Planen är bl a att få ihop underlag för att kunna formulera en verksamhetsplan inför det kommande året, som vi ska ta beslut om på årsmötet.
Notera som sagt 22 april för årsmötet, då kommer vi vara på Backaskolan och årsmötet äger rum mellan kl 14 och 17.