Välkommen till oss!

KiM (Kollektivhus i Malmö) är en ideell förening som arbetar för att fler ska kunna bo kollektivt i Malmö. Det kan handla om nybyggnation eller ombyggnad av befintliga hyresfastigheter eller industrilokaler.
Vi odlar kontakter med fastighetsägare, byggbolag, tjänstemän inom kommunen och andra aktörer på bostadsmarknaden.

Aktuellt är planerade bostäder Svenska Hus planerade bostäder på Sofielund och ETC Byggs  blivande trähus i Hyllie.

KiM fungerar som en paraplyorganisation och har inga regler för hur ett kollektivboende ska vara, det är upp till medlemmarna själva. När ett kollektivhus är på väg att bli klart bildas en särskild förening för det projektet. Och medlemmarna i den gruppen tar över förhandlingar med byggare/fastighetsägare.
Intresserade ställer sig i kö till de projekt som de vill vara med på och eventuell plats i kön avgörs av hur länge man varit medlem.
Kollektivhus betyder oftast att de boende har en egen lägenhet och att det i huset finns gemensamma utrymmen. Medlemmarna i KiM har olika bakgrund, intressen, ålder och kön.

De flesta av KiM:s medlemmar är intresserade av kooperativ hyresrätt, där de boende bildar en boförening som hyr av fastighetsägaren (blockhyra). Men även andra boendeformer kan vara aktuella, det beror på medlemmarna själva. Graden av eventuell självförvaltning och standard på boendet är en fråga för blivande parter – fastighetsägaren och den aktuella föreningen.
KiM bildades 2009 och samarbetade med MKB under åren 2009–2014. Samarbetet resulterade i Sofielunds kollektivhus (SOKO) i kvarteret Trevnaden som stod inflyttningsklart i december 2014.
Information om hur du blir medlem hittar du under: om oss/bli medlem!

Annonser

Kommentarer inaktiverade.