Månadsarkiv: maj 2015

Nytt föreningsår – nya möjligheter

Nu har ett nytt år i KiMs snart sexåriga historia inletts. Vi vill därför ge en uppdatering om vad som hänt och händer våren 2015:

Vi har haft två medlemsmöten, främst för att informera nya och gamla medlemmar om vad KiM är och skulle kunna göra. Arbetsgruppen har varit tämligen vilande, men i maj var KiM med och arrangerade ett panelsamtal om kollektivhus under Framtidsveckan. I slutet av mars hade vi årsmöte. Den nya styrelsen består av:

Ellie Cijvat (ordinarie, omval), Sara Hallström (ordinarie, omval), Linnea Nilsson (kassör, omval), Birgit Hallén (ordinarie, nyval), Albert Orrling (ordinarie, nyval), Lisbeth Ohlsson (suppleant, omval) och Inger Assarsson (suppleant, nyval). Tre av ledamöterna bor i något av Malmös två kollektivhus. Sara Hallström valdes att vara talesperson för föreningen tillsvidare.

Styrelsens uppdrag är att underlätta för föreningens medlemmar att fortsätta sprida kollektivhusidén genom att synas och höras i olika sammanhang och att kunna arbeta för att fler kollektivhus byggs i stan. KiM hade förra året 177 medlemmar, men få var aktiva. Styrelsen ska se till att hemsidan uppdateras mer regelbundet och har tagit fram förslag på tre temagrupper:

* Kontakt med fastighetsbranschen – I enkäten som skickades ut till alla medlemmar i höstas framkom att intresse finns för både ny- och ombyggnation. De flesta önskar bo i hyresrätt, men behovet av lägenhetsstorlek är mycket olika. Denna grupp ansvarar för att ta kontakt med olika aktörer för att undersöka intresset att bygga om respektive bygga nytt.

Kontakten med MKB är för närvarande vilande. Det finns förslag på att göra en ”folder” att ha med till andra fastighetsförvaltare, byggherrar m.fl. Fler förslag och tips tas tacksamt emot. Gruppens kontaktperson är Sara (073-6507733, sara@anark.se).

* Informationsspridning – Vi ska uppdatera vår gamla folder och våra affischer för att kunna lägga/ställa ut dem på bra platser. Denna grupp har även ansvaret för att styra upp medverkan i seminarier etc. Föreningen var nyligen med och arrangerade ett panelsamtal; ”Kollektivhus – framtidens boende” under Framtidsveckan. Gruppens kontaktperson är Inger (ingerassarson@hotmail.com).

* Design för alla – Vi tittar närmare på hur en god utformning kan säkerställa att allas behov och perspektiv i en byggnad tillgodoses på bästa möjliga sätt. Kontaktperson är Lisbeth (072-5711530, lisbeth.ohlsson@mah.se).

Alla medlemmar är välkomna att engagera sig i vilken grupp som helst, det går bra vara med i flera eller ta initiativ till ytterligare sorters grupper om behovet finns. Grupperna kickas igång på nästa medlemsmöte. Tanken är att grupperna arbetar självständigt och att det ska finnas möjlighet att träffas under sommaren.

På årsmötet anmälde några sitt intresse att till hösten ordna en studiecirkel om uppstart av kollektivhus, utifrån boken ”Gemenskap och samarbete”. Du som är intresserad att vara med, anmäl dig genom att mejla till kollektivhusmalmo@gmail.com.

Nästa medlemsmöte är den 27 maj, kl 18.30 i Sofielunds kollektivhus (Soko), på Sofielundsvägen 71. Ring 073-6507733 om du inte kommer in eller hittar oss i huset.

Välkommen!

hälsar nya styrelsen i KiM