Månadsarkiv: februari 2017

Årsmöte i KIM

Vill du bo i en lägenhet i ett kollektivhus? Vi i KiM har kontakter med intresserade fastighetsägare, som antingen kan tänka sig bygga om ett befintligt hus eller bygga nytt. Var med från början och planera hur din lägenhet ska se ut, under vilka former gemenskapen ska ske och hur utemiljön ska utformas.

Malmö växer, hus byggs, hus rivs, hus renoveras, översiktsplanen revideras… Nu är ett unikt tillfälle att hänga på de fastighetsägare som visat intresse för kollektiva boendeformer.

Kom till vårt öppna årsmöte den 16 mars klockan 18! Då startar vi genom att informera, diskutera och gruppera oss omkring hur vi kan arbeta tillsammans inför att nästa kollektivhus snart kan börja byggas.

Vi är i en lokal inne på gården på Lantmannagatan 25, ingång från Bokgatan.