Månadsarkiv: juni 2017

På gång i KiM

pionerkim

Det är en spännande tid för alla oss som vill bo kollektivt i Malmö! I takt med att Malmös befolkning ökar behöver staden förtätas. Samtidigt blir hållbarhetsaspekter allt viktigare, både miljömässiga och sociala. Dessutom tas förankring hos boende och engagerade på allt mer allvar av kommun och fastighetsägare.
KiM blir här en givande samarbetspartner för fastighetsägare, Malmö stad och alla som är intresserade av att planera och utveckla områden, bygga om och bygga nytt. Vi kan bidra med kunskap, engagemang och idéer för nya sätt att bo, umgås och samarbeta.

Ett intressant område där det händer mycket och finns en bra chans för oss att påverka vilka typer av boendeformer som kan skapas är Sofielund. Nära SoKo, det kollektivhus som redan skapats ur KiMs engagemang kan vi jobba för fler kollektiva lösningar.

En samarbetsorganisation mellan Malmö stad, fastighetsägare, företagare och boende (BiD) har bildats med målet att utveckla stadsdelen Sofielund från ett osäkert, delvis fattigt och nedgånget område till en föregångsstadsdel.
Miljömässigt, vad avser känsla av trygghet för medborgarna, kulturellt och ekonomiskt. Hos fastighetsägarna finns ett uttalat syfte att öka värdet på fastigheter och tomter, medan Malmö stads mål innebär att dra till sig kapital och investerare, minska arbetslösheten, bidragsberoendet och kriminaliteten i området samt att skapa en god och blandad boendemiljö och en attraktiv stadsdel för alla invånare i samarbete med de som bor och verkar där. Och då kan kollektivhus fungera som en stabiliserande ingrediens. Något som både fastighetsägare och kommunen har fått upp ögonen för.
Malmö stad har fått medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden för ett utvecklingsarbete som sträcker sig fram till år 2030. I det arbetet tillhör hela Sofielund och även området mellan Norra Grängesbergsgatan och Lantmannagatan de prioriterade områdena. Här finns bland annat tankar om att öka bostadsbeståndet både genom nybyggnation och genom ombyggnad av industri- och lagerlokaler.
BiD (Buisness Improvement Districts) är en modell som utvecklats i USA och Kanada för att arbeta med eftersatta områden i städer i en såväl ekonomiskt som socialt hållbar riktning. I Malmö står BiD för Boende, Integration och Delaktighet.

Det är många som står i kö till SoKo, som kanske inte vet att det är en väldigt lång kö med ganska låg möjlighet att få en lägenhet. Många av dessa (er?!) borde vara intresserade av att gå med i KiM. Speciellt som det är mycket spännande på gång och känns som en verklig möjlighet att få bo kollektivt och att påverka vilka typer av boende vi vill ha. När vi blir fler medlemmar får vi en starkare röst och vi kan för fastighetsägare visa upp en lista på alla som bara väntar på att få flytta in i kollektivhus!
Du blir medlem genom att maila namn, födelsedatum (ååmmdd), adress och e-post till kollektivhusmalmo@gmail.com samt betala årsavgiften på 100 kr till bankgiro 667-1283. Det är viktigt att vid betalning skriva för- och efternamn namn på den/de personer som betalningen avser, gärna också e-postadress. Medlemsskapet ställer dig automatiskt i bostadskö till framtida kollektivhus!

KiM är just nu organiserat i olika grupper:
Fastighetsgruppen som har kontakt med fastighetsägare med mål att nya kollektivhus kan byggas och gamla byggnader kan byggas om till kollektivhus.
Brukargruppen diskuterar hur vi vill att framtidens kollektivboenden ska se ut? Vi behöver er, som vill vara med och skissa på olika förslag till de fastighetsägare som nu har visat intresse för att bygga eller bygga om tillsammans med oss. Intresserade: Hör av er till ingerassarson@hotmail.com.
Infogruppen uppdaterar om vad som händer i KiM.
Studiecirkelsgruppen som planerar att ha studiecirklar om bla stadsutvekling och boendeformer.