Månadsarkiv: september 2017

Öppet medlemsmöte 1/10 kl 16

mg_3454_sa

Välkomna på möte för KiM den 1:a oktober kl 16.00! Vi kommer att vara i matsalen på Sofielunds kollektivhus (SoKo) på Sofielundsvägen 71, ingång från gården.

Vi bjuder på fika och diskuterar vad KiM är och vill göra, vad som är på gång och hur vi vill skapa kollektiva boendeformer ihop.

Det är dags att ta hand om det goda läget som finns för kollektivhus i Malmö. Och då behövs det fler som kan hjälpa till med att ta kontakt med fastighetsägare, byggherrar och tjänstemän inom kommunen.
På mötet kommer du ha chans att ställa frågor till Hjalmar Falck, som är utvecklingsledare för arbetet med BID i Sofielund.
BID är en modell från USA där fastighetsägare och näringsliv samverkar för att tillsammans med Malmö stad förbättra ett område. BID står för Boende, Integration och Delaktighet. Och där passar vi in! Kollektivhus ger stabilitet till ett område och kan bidra med mycket.
Hjalmar kan svara på frågor om hur fastighetsägarna tänker, vad som planeras inom kommunen, hur vi som vill bo kollektivt ska tänka strategiskt med mera, med mera. Tänk fritt, det finns inga regler för hur ett kollektivhus ska se ut eller fungera.

Mötet sammanfaller med öppet kollektivhushus på SoKo, så alla som är intresserade kan passa på att se hur ett kollektivhus kan fungera i praktiken.
Kollektivhuset har öppet med fika och loppis 13- 16 och det blir rundvandring 13, 14 och 15.

KIM:s möte är öppet så välkomna att sprida evenemanget och ta med vänner och andra intresserade till mötet!

Dessutom finns det nya, spännande grupper att engagera sig i:

Den 1 oktober ska vi prata om nya kooperativa projekt, nya kollektivhus i Malmö. I fastighetsgruppen (som valdes på senaste årsmötet) har vi haft kontakt med lokala byggherrar som MKB och TRIANON, och med BID-gruppen (Boende, Integration och Delaktighet) på Sofielund. Dessutom har vi fått signaler från en ny byggherreorganisation, ETC Bygg, som söker mark i Malmö för att bygga sitt första kollektivhus.

Vi vill ha kontakt med alla er som är intresserade av att delta i nya kollektivhus-projekt i Malmö, och vill bilda tre eller flera olika grupper med olika idéer om hur ett kollektivhus ska fungera. De tre olika typer av projekt som vi tänker på är följande.

Nybygge.

Här vill vi locka alla de som vill vara med från början och delta i utformningen av kollektivhusets alla funktioner, från planeringsstart till inflyttning. Typ vårt första kollektivhus på Sofielund. Ju fortare vi kan presentera en intresserad grupp entusiaster för en av våra byggherrar, desto fortare kan vi komma igång med planeringen.

Om- och tillbyggnad.

En befintlig byggnad med bostäder och/eller lokaler ska byggas om till ett fungerande kollektivhus. Här behöver vi också en arbetsgrupp som kan ta ansvar för kontakterna med fastighetsägare och kommunens tjänstemän, en arbetsgrupp som också har idéer om hur deras kollektivhus ska fungera.

ETC Byggs nya trähusproduktion.

ETC Bygg är den senaste aktören på den svenska bygg- och bostadmark-naden. En ny byggherre som vill bygga hyresbostäder i moderna trähus med massiva trästommar, och som har en positiv inställning till kollektivhus. Hör av dig om du är intresserad av just detta projekt, och gå gärna in på ”ETC Bygg” och kolla vad de skriver.

Men det finns andra sätt att bygga kollektivhus på. Kom gärna med ett eget förslag till oss på KiM. Välkommen!

Möte om boendeformer den 17/9 kl 18

91a52ba1f2bdee949e1d011c74393332

Nu närmar sig medlemsmötet och inför det behöver vi ladda med en kraftansträngning för att fastighetsägare och byggherrar ska uppmärksamma möjligheten att bygga kollektivhus. Kollektivhus kan betyda många olika saker för olika individer. KiM vill ge möjlighet för alla att utarbeta varierande former av kollektiva boenden för gemenskap där social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet blir centralt.

Det finns inte några förgivettagna former för hur ett kollektivboende kan utformas. Några ser framför sig ett nybyggt eller renoverat hus med egen lägenhet men många olika gemensamma lokaler för mer eller mindre organiserade aktiviteter. För andra räcker det med att den egna lägenheten kompletteras med en mindre lokal för möjligheter till gemenskap. Bland de redan existerande kollektivhusen i landet finns många olika former. På föreningen webplatsen för Kollektivhus.nu (http://kollektivhus.se/) finns många beskrivningar av en variation av byggda hus över hela landet.

KiM har kontakt med byggherrar och fastighetsägare men dessa behöver konkreta förslag på önskemål från KiM:s medlemmar omkring olika former för gemenskapsboenden.

Vi söker därför dig som vill vara med att utarbeta förslag som kan presenteras för fastighetsägare och byggherrar.

Välkommen till vårt första möte den 17:e september! Plats skickas ut till de som anmält sig när mötet närmar sig.

OBS! Anmäl dig till ingerassarson@hotmail.com senaste den 16 september.