Månadsarkiv: oktober 2017

Efter medlemsmötet

tokyo-apartment

Nu har det gått en vecka sedan vårt medlemsmöte, tack till alla som kom! Här kommer anteckningarna från mötet:

1. Vi gjorde en lägesbeskrivning och poängterade vikten av att bli fler aktiva medlemmar.

2. Hjalmar Falck presenterade BiD och berättade om utvecklingsmöjligheterna för Södra men också delar av Norra Sofielund. Han önskade några referensgrupper från KiM för att tillsammans kunna förhandla med fastighetsägare om möjligheterna att bygga eller bygga om till mer kollektiva boendeformer.

3. Diskussion om möjliga grupper

4. Beslöts att vi ordnar med möjligheter att på nätet formera grupper som ska utgöra dessa referensgrupper.

Mötet upplöstes

Vi lämnade mötet med en positiv stämning om att det finns mycket på gång där vi i KiM har möjlighet att påverka. Så sprid gärna ordet om vår förening så vi får fler medlemmar som vill engagera sig.
Vi bestämde att vi ska starta tre grupper som kan möta olika aktörer, tex fastighetsägare, och diskutera sätt att få till kollektivt boende. Dessa grupper är:

Nybygge
Här vill vi locka alla de som vill vara med från början och delta i utformningen av kollektivhusets alla funktioner, från planeringsstart till inflyttning. Gruppen kan ta ansvar för kontakterna med fastighetsägare och kommunens tjänstemän.

Om- och tillbyggnad kontor/lokal/industrilokal
En grupp som har idéer om hur deras kollektivhus ska vara utformat och vill verka för att befintlig byggnader med lokaler ska byggas om till ett fungerande kollektivhus. Gruppen kan ta ansvar för att hålla i kontakter med fastighetsägare och kommunens tjänstemän.

Om- och tillbyggnad befintliga bostadshus
Denna grupp samlar de som vill jobba för att en befintlig byggnad med bostäder ska byggas om till ett fungerande kollektivhus. Gruppen kan ta ansvar för kontakterna med fastighetsägare och kommunens tjänstemän.

Vi kommer skapa tre grupper på facebooksidan (https://www.facebook.com/Kollektivhus-i-Malmö-154806481209520/?ref=br_rs) så de som är intresserade kan gå med i den grupp som passar dem. Har du inte Facebook kommer vi här på hemsidan lägga ut datum för möten med grupperna.

Såklart är det fritt fram att jobba på andra sätt och kommer någon på en bra idé som den vill dra med sig andra på kan den bara skriva här eller på facebooksidan och bestämma ett möte. Det är vi tillsammans som skapar KiM!