Månadsarkiv: mars 2018

Styrelsemöte och vårplaner

husbild5

Nu har vi haft ett konstituerande styrelsemöte.
Vi delade ut uppgifter för styrelsen: Pål är ordförande och sammankallande för styrelsen, Jan-Erik är kassör, Mats tar hand om mailen och medlemskontakt via mailen, Isabel tar hand om kontakten via hemsida och facebook. Hela styrelsen ansvarar för att till Isabel skicka information som ska läggas ut.

Målet för KiM just nu är att fortsätta höra av oss till fastighetsägare och sprida fördelar med kollektivhus. Samt att öka vårt medlemsantal och få fler som vill vara aktiva i KiM. Läget för att få till stånd fler kollektivhus känns bra och vi vill gärna vara fler så vi kan ta tillvara möjligheter och vara en kraft och resurs inför fastighetsägare.

För att växa och få folk att ta steget att bli aktiva i KiM har vi planerat aktiviteter under våren:

I början av april kommer Etc-bygg ha ett öppet möte om det trähus de ska bygga i Hyllie, vi tänker sprida information om projektet och mötet. Dessutom kan det vara ett bra tillfälle att sprida info om KiM. Så Mats ska fråga Johanna om hon vill uppdatera vårt flygblad. Då har vi något att dela ut och lägga på ställen för att få större spridning om att KiM finns och vad vi gör.

I början av maj ska vi ha ett öppet medlemsmöte där Anna Viking från Fastighetsägarna syd kommer och pratar från fastighetsägarnas perspektiv. Anna har dessutom varit engagerad i uppförandet av SoKo.

Utifrån detta medlemsmöte tänker vi oss att det ska startas en studiecirkel om kollektivt boende som några på årsmötet pratade om. Vi vill dessutom få fler medlemmar i fastighetsgruppen, och tänker därför presentera den när vi pratar om vad som är på gång i KiM.

Vi bestämde att för att öka på vår kunskap och sprida info om KiM ska ska personer från KiM gå på konferensen Byggemenskaper i Skåne. Dessutom ska vi höra med kontakter om de vill göra en (eller två) kort film om hur (bra) det är att bo i kollektivhus.
Vi ska fortsätta ha kontakt med fastighetsägare i de många projekt vi vet är på gång.
Dessutom ska vi lägga ut allt vi snubblar över som kan vara intressant på vår facebooksida och hemsida.
Vi ser fram mot en händelserik vår!