Månadsarkiv: april 2018

ETC Bygg

Tips! Aktionsgruppen för ETC Bygg har möte den 16/4 kl 18.30 på garaget, Lönngatan 30. De skriver:

ETC Bygg är ett företag i rörelsen ETC som syftar till att få igång byggande av hyreshus utan vinstjakt, utan miljöförstöring och med lägre hyror. ETC Bygg har även ett uttalat mål att skapa ett nytt sätt för människor att spara utanför banksystemet. Hyresnivåerna hålls låga i ETC Byggs trähus genom att hela projektet finansieras genom crowdfunding, vilket innebär att privatpersoner lånar ut pengar till projektet med två procents ränta. På det sättet finns inga avkastningskrav, vilket allmännyttan oftast har att förhålla sig till. Dessutom sjunker driftskostnaden i och med att husen inte behöver värmas upp på traditionell väg.
Gå gärna med i vår facebookgrupp ETC BYGG i Malmö https://www.facebook.com/groups/316977145446397/about/.

etcbygghusfull