Månadsarkiv: maj 2019

Promenad i Södra Kirseberg/Östervärn 26/5 kl 15

k_bild_bengt_wahlgren

I Södra Kirseberg och vid Östervärn kommer det att byggas väldigt mycket framöver. Det är ett spännande område och KiM är intresserade av att ta tillvara intresset för de som kommer att bo där. Vi är intresserade av barn-och äldreperspektivet och att det byggs på ett sätt som gör det lätt och attraktivt att mötas och umgås.

Under utställningsperioden 1 mars – 31 maj 2019 går det att tycka till och lämna synpunkter på förslaget på översiktsplanen. Det är alltså nu vi har tillfälle att tycka till om hur det ska bli! Mer info och förslaget till översiktsplanen hittar du här: https://malmo.se/fopkirseberg

Vi har bjudit in Lars Böhm för att tala om översiktsplanen för Södra Kirseberg/Östervärn den 28/5 kl 18.00 på Sofielunds Kollektivhus.

För att förbereda inför samtalet den 28:e och för alla som är intresserade av att se området och drömma kring hur det kan bli bjuder vi in till en promenad. Den 26/5 kl 15.00 samlas vi vid Vårsången skola Östergårdsg. 2 kl och går på en gemensam promenad. Välkomna!

Samtal om översiktsplanen för Södra Kirseberg/Östervärn den 28/5 kl 18-19

20180705-Kirseberg-aerial-MW-low-res-.webb

KiM har bjudit in Lars Böhm för att tala om översiktsplanen för Södra Kirseberg/Östervärn, ett område där det ska byggas väldigt mycket framöver.

Översiktsplanen för Södra Kirseberg och Östervärn är en fördjupning av den kommuntäckande översiktsplanen. Den beskriver målen för utbyggnaden av området och lägger fast de övergripande strukturerna.

Planområdet omges av Kirsebergsstaden i norr, Östervärn och Ellstorp i söder och Johanneslust i öster. I planområdet ligger Järnvägsverkstäderna och Östervärns station, samt delar av Johanneslust och Ellstorp.

Under utställningsperioden 1 mars – 31 maj 2019 går det att tycka till och lämna synpunkter på förslaget. Det är alltså nu vi har tillfälle att tycka till om hur det ska bli! Mer info och förslaget till översiktsplanen hittar du här

Välkomna till matsalen i bottenplan av Sofielunds Kollektivhus, Sofielundsvägen 71, den 28/5 kl 18-19, vi bjuder på fika!