Stadgar

Stadgar för föreningen Kollektivhus i Malmö
Antagna vid föreningens årsmöte 11 april 2017

§ 1 Föreningens namn är Kollektivhus i Malmö

§ 2 Föreningen har sitt säte i Malmö

§ 3 Föreningens ändamål är att skapa olika former av kollektivhus i Malmö.

§ 4 Föreningens värdegrund är att främja ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i boendet. Föreningen ska därför verka för kollektivhus som personer med olika fysiska, sociala och ekonomiska förutsättningar och behov kan bo i.

§ 5 Föreningens verksamhet består av att aktivt arbeta för fler kollektivhus i Malmö.

§ 6 Medlem är den som är 18 år eller äldre, betalar den årliga medlemsavgiften, ställer sig bakom kollektivhusidén och delar föreningens värdegrund. Medlemsavgiften gäller per kalenderår. Kommande års medlemsavgift ska vara betald senast 28 februari annars upphör medlemskapet.

§ 7 Lägenhetskö. Som medlem får man en plats i lägenhetskön till de kollektivhus som föreningen deltar i projekteringen av. Kötid tillämpas vid fördelning av lägenhet och vid lika långt medlemskap gäller lottning.

§ 8 Medlemsmötet är det högsta beslutande organet. Varje medlem har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet utom vid stadgeändring(ar) och beslut om föreningens upplösning. Kallelse till medlemsmöte skickas ut senast två veckor innan mötet.
Mellan medlemsmötena beslutar styrelsen i ärenden som rör föreningen.

§ 9 Styrelsen består av 5, 7 eller 9 ledamöter.

§ 10 Årsmöte ska hållas innan april månads utgång. Kallelse ska vara alla medlemmar tillhanda senast två veckor innan mötet. Extra årsmöte kan beslutas av medlemsmöte eller styrelsen.

§ 11 Årsmötet beslutar om medlemsavgiftens storlek.

§ 12 Verksamhets- och räkenskapsår följer kalenderåret.

§ 13 Årsmötet utser styrelse, 1-2 revisorer och valberedning med 2-3 personer.

§14 Ändring av stadgarna kan ske på årsmöten med två tredjedels (2/3)
majoritet.

§15 Föreningen upplöses genom två tredjedels (2/3) majoritet på ett årsmöte.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s