Miljö och Energi

Sammankallande är  Eva Svegborn esvegborn@hotmail.com

Minnespunkter från mötet den 8/11 med MKB, NCC, Kanozi och KiM:s miljö/energigrupp

  • Hus A (kollektivhuset) i kv Trevnaden kommer att bli ett lågenergihus. Med de material och den ambitions nivå som finns för huset hade det varit möjligt för lägenheterna att nå passivhus nivå men ej för fastigheten som helhet då bland annat verksamheter i de kommande lokalerna påverkar energiförbrukningen. Vid två likvärdiga alternativ väljs det som främjar passivhus. Vi ska även se om vi kan ta med oss erfarenheter från referensobjekt där passivhus i Falkenberg och Hamnhuset i Göteborg anses vara relevanta objekt. MKB tar fram ett förslag för på struktur kring hur erfarenheter från dessa objekt kan användas.
  • Hus A i kv Trevnaden ska bli en miljöklassad byggnad (om du vill se manualen som ligger till grund för miljöklassningen, maila kollektivhusmailen (kollektivhusmalmo@gmail.com). Det är en stor pdf-fil). Miljöklassningssystemets mål är att prioritera låg energianvändning  med liten miljöbelastning, god innemiljö, bra materialval och kunskap om vad som är inbyggt i byggnaden. Janna Jonborn på MKB är den som ansvarar för att kriterierna för miljöklassadbyggnad uppfylls. De isolerings och byggnadsmaterial som används i projektet följer BASTA klassificeringssystem. Önskemål från KiM om att göra livscykelanalys på material som ska användas i stor utsträckning, ett konkretiserande av dessa material behövs göras och förslagsvis lyfts frågan på nästa designmöte.
  • Sedumtak kommer att användas i projektet men i vilken utsträckning går ännu inte att säga. Gröna väggar är ett alternativ som skulle möjliggöra en lösning både för gröna ytor men även för krav gällande variation i fasad samt eventuellt påverka nivån av industribuller. Gällande hantering av dagvatten så ska man ha med i beaktande den minskade funktion som sedumtak har under vinterhalvåret.
  • Gällande projektering av gårdar så pågår det just nu en upphandling kring vilken aktör som kommer att få detta uppdrag.
  • Hus A kommer att anslutas till fjärrvärme. Det ska undersökas vilka förberedelser som kan göras för att på sikt kunna använda solpaneler på tak och därigenom eventuellt kunna utvinna t ex fastighetsel. Ett referensobjekt i Värnamo nämns av KiM som ett projekt att hämta kunskap kring detta från, t ex hur man projekterar in plats för ackumulatortank.
  • Enligt Malmö stads bestämmelser är det inte tillåtet med trivseleldning i det området som kv Trevnaden är beläget i. Detta innebär att det inte är möjligt att installera kamin eller liknande i huset. Grillning på gården är däremot tillåtet och vi kommer se huruvida det är möjligt att få till en grillplats på den takterrass som planeras på gårdshuset. MKB säger däremot nej till en fast grillplats på den planerade takterrassen på våning sex.

——————————————————————————————————————

Möte!
Nu behöver vi diskutera vidare om energi- och miljöfrågorna, speciellt våra prioriteringar,  i ljuset av de budgetramar som MKB har satt.
Diskussionsfrågorna rör bl a val av stomme och isolermaterial,  utrymme för solceller, takterrass, utformning av loftgångarna.
Mötet blir måndag den 24 oktober kl 18.00, på Lärarförbundet, Rörsjögan 26.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s