Författararkiv: kollektivhus

Tips!

Vi tänkte tipsa om ett intressant möte om byggemenskaper i Skåne, den 6:e april kl 9-13 på Sankt Gertrud, Östergatan 7b i Malmö. Mer info kan du hitta på facebookevenemanget: https://www.facebook.com/events/162810531030550/

Annonser

Årsmöte 11/2 kl 14

kanelbullar

Välkommen till årsmöte för föreningen Kim!
Vi ses på Sofielundsvägen 71 i SoKo:s matsal kl 14.00, vi kommer bjuda på fika och diskutera spännande saker som är på gång och vad vi vill göra i framtiden.
Mer info och dagordning kommer fyllas på här i evenemanget.

Intressanta nyheter om startbidrag till byggemenskaper:

http://kollektivhus.se/nyheter/nytt-forslag-startbidrag-till-byggemenskaper/

Medlemsskap 2018 och medlemsmöte

akihisa-hirata-collective-housing-34
Hej alla medlemmar i KIM
Gott nytt år!
Dags att betala årsavgiften 100 kr före 28 februari för fortsatt medlemskap. På vår hemsida finns kontouppgifter mm.
 
Årsmöte
Vi vill också passa på att bjuda in till föreningens årsmöte som äger rum den 11 februari kl 14-17 i matsalen på Sofielunds kollektivhus, Sofielundsvägen 71. Dagordning och årsredovisning skickar vi senast 14 dagar innan mötet.
 
Valberedningen hälsar
Har du lust att kandidera till styrelsen eller föreslå någon som du vet är intresserad av att göra en insats i föreningen? Vi är tacksamma om vi kan ha förslag senast 14 januari.
Maila till
lisbeth.ohlsson@mah.se

Efter medlemsmötet

tokyo-apartment

Nu har det gått en vecka sedan vårt medlemsmöte, tack till alla som kom! Här kommer anteckningarna från mötet:

1. Vi gjorde en lägesbeskrivning och poängterade vikten av att bli fler aktiva medlemmar.

2. Hjalmar Falck presenterade BiD och berättade om utvecklingsmöjligheterna för Södra men också delar av Norra Sofielund. Han önskade några referensgrupper från KiM för att tillsammans kunna förhandla med fastighetsägare om möjligheterna att bygga eller bygga om till mer kollektiva boendeformer.

3. Diskussion om möjliga grupper

4. Beslöts att vi ordnar med möjligheter att på nätet formera grupper som ska utgöra dessa referensgrupper.

Mötet upplöstes

Vi lämnade mötet med en positiv stämning om att det finns mycket på gång där vi i KiM har möjlighet att påverka. Så sprid gärna ordet om vår förening så vi får fler medlemmar som vill engagera sig.
Vi bestämde att vi ska starta tre grupper som kan möta olika aktörer, tex fastighetsägare, och diskutera sätt att få till kollektivt boende. Dessa grupper är:

Nybygge
Här vill vi locka alla de som vill vara med från början och delta i utformningen av kollektivhusets alla funktioner, från planeringsstart till inflyttning. Gruppen kan ta ansvar för kontakterna med fastighetsägare och kommunens tjänstemän.

Om- och tillbyggnad kontor/lokal/industrilokal
En grupp som har idéer om hur deras kollektivhus ska vara utformat och vill verka för att befintlig byggnader med lokaler ska byggas om till ett fungerande kollektivhus. Gruppen kan ta ansvar för att hålla i kontakter med fastighetsägare och kommunens tjänstemän.

Om- och tillbyggnad befintliga bostadshus
Denna grupp samlar de som vill jobba för att en befintlig byggnad med bostäder ska byggas om till ett fungerande kollektivhus. Gruppen kan ta ansvar för kontakterna med fastighetsägare och kommunens tjänstemän.

Vi kommer skapa tre grupper på facebooksidan (https://www.facebook.com/Kollektivhus-i-Malmö-154806481209520/?ref=br_rs) så de som är intresserade kan gå med i den grupp som passar dem. Har du inte Facebook kommer vi här på hemsidan lägga ut datum för möten med grupperna.

Såklart är det fritt fram att jobba på andra sätt och kommer någon på en bra idé som den vill dra med sig andra på kan den bara skriva här eller på facebooksidan och bestämma ett möte. Det är vi tillsammans som skapar KiM!

Öppet medlemsmöte 1/10 kl 16

mg_3454_sa

Välkomna på möte för KiM den 1:a oktober kl 16.00! Vi kommer att vara i matsalen på Sofielunds kollektivhus (SoKo) på Sofielundsvägen 71, ingång från gården.

Vi bjuder på fika och diskuterar vad KiM är och vill göra, vad som är på gång och hur vi vill skapa kollektiva boendeformer ihop.

Det är dags att ta hand om det goda läget som finns för kollektivhus i Malmö. Och då behövs det fler som kan hjälpa till med att ta kontakt med fastighetsägare, byggherrar och tjänstemän inom kommunen.
På mötet kommer du ha chans att ställa frågor till Hjalmar Falck, som är utvecklingsledare för arbetet med BID i Sofielund.
BID är en modell från USA där fastighetsägare och näringsliv samverkar för att tillsammans med Malmö stad förbättra ett område. BID står för Boende, Integration och Delaktighet. Och där passar vi in! Kollektivhus ger stabilitet till ett område och kan bidra med mycket.
Hjalmar kan svara på frågor om hur fastighetsägarna tänker, vad som planeras inom kommunen, hur vi som vill bo kollektivt ska tänka strategiskt med mera, med mera. Tänk fritt, det finns inga regler för hur ett kollektivhus ska se ut eller fungera.

Mötet sammanfaller med öppet kollektivhushus på SoKo, så alla som är intresserade kan passa på att se hur ett kollektivhus kan fungera i praktiken.
Kollektivhuset har öppet med fika och loppis 13- 16 och det blir rundvandring 13, 14 och 15.

KIM:s möte är öppet så välkomna att sprida evenemanget och ta med vänner och andra intresserade till mötet!

Dessutom finns det nya, spännande grupper att engagera sig i:

Den 1 oktober ska vi prata om nya kooperativa projekt, nya kollektivhus i Malmö. I fastighetsgruppen (som valdes på senaste årsmötet) har vi haft kontakt med lokala byggherrar som MKB och TRIANON, och med BID-gruppen (Boende, Integration och Delaktighet) på Sofielund. Dessutom har vi fått signaler från en ny byggherreorganisation, ETC Bygg, som söker mark i Malmö för att bygga sitt första kollektivhus.

Vi vill ha kontakt med alla er som är intresserade av att delta i nya kollektivhus-projekt i Malmö, och vill bilda tre eller flera olika grupper med olika idéer om hur ett kollektivhus ska fungera. De tre olika typer av projekt som vi tänker på är följande.

Nybygge.

Här vill vi locka alla de som vill vara med från början och delta i utformningen av kollektivhusets alla funktioner, från planeringsstart till inflyttning. Typ vårt första kollektivhus på Sofielund. Ju fortare vi kan presentera en intresserad grupp entusiaster för en av våra byggherrar, desto fortare kan vi komma igång med planeringen.

Om- och tillbyggnad.

En befintlig byggnad med bostäder och/eller lokaler ska byggas om till ett fungerande kollektivhus. Här behöver vi också en arbetsgrupp som kan ta ansvar för kontakterna med fastighetsägare och kommunens tjänstemän, en arbetsgrupp som också har idéer om hur deras kollektivhus ska fungera.

ETC Byggs nya trähusproduktion.

ETC Bygg är den senaste aktören på den svenska bygg- och bostadmark-naden. En ny byggherre som vill bygga hyresbostäder i moderna trähus med massiva trästommar, och som har en positiv inställning till kollektivhus. Hör av dig om du är intresserad av just detta projekt, och gå gärna in på ”ETC Bygg” och kolla vad de skriver.

Men det finns andra sätt att bygga kollektivhus på. Kom gärna med ett eget förslag till oss på KiM. Välkommen!

Möte om boendeformer den 17/9 kl 18

91a52ba1f2bdee949e1d011c74393332

Nu närmar sig medlemsmötet och inför det behöver vi ladda med en kraftansträngning för att fastighetsägare och byggherrar ska uppmärksamma möjligheten att bygga kollektivhus. Kollektivhus kan betyda många olika saker för olika individer. KiM vill ge möjlighet för alla att utarbeta varierande former av kollektiva boenden för gemenskap där social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet blir centralt.

Det finns inte några förgivettagna former för hur ett kollektivboende kan utformas. Några ser framför sig ett nybyggt eller renoverat hus med egen lägenhet men många olika gemensamma lokaler för mer eller mindre organiserade aktiviteter. För andra räcker det med att den egna lägenheten kompletteras med en mindre lokal för möjligheter till gemenskap. Bland de redan existerande kollektivhusen i landet finns många olika former. På föreningen webplatsen för Kollektivhus.nu (http://kollektivhus.se/) finns många beskrivningar av en variation av byggda hus över hela landet.

KiM har kontakt med byggherrar och fastighetsägare men dessa behöver konkreta förslag på önskemål från KiM:s medlemmar omkring olika former för gemenskapsboenden.

Vi söker därför dig som vill vara med att utarbeta förslag som kan presenteras för fastighetsägare och byggherrar.

Välkommen till vårt första möte den 17:e september! Plats skickas ut till de som anmält sig när mötet närmar sig.

OBS! Anmäl dig till ingerassarson@hotmail.com senaste den 16 september.