Bli medlem/ become a member

(english below)

Föreningen Kollektivhus i Malmö består av alla oss som engagerar sig i KiM, såklart är det viktigt och kul om vi blir fler medlemmar, det är väldigt enkelt!

För att bli medlem i KiM ska du:

  1. Fylla i detta formulär: Länk till Google Forms
  2. Sätta in 100 kronor på föreningen KiM:s konto hos Swedbank, bankgiro 667-1283.

Det finns många anledningar att bli medlem!

I intresseföreningen Kollektivhus i Malmö, KiM, samlas vi som vill skapa fler kollektivhus och gemenskapsboenden i Malmö. KiM är den naturliga samarbetsparten för fastighetsägare som vill upplåta sina hus till kollektiv. Vi är även ett forum för redan existerande kollektiv. Här kan du engagera dig i den grad du vill med att skapa nya kollektivmöjligheter och att öka och sprida information om kollektivt boende i Malmö. 

Vi behöver dig som vill vara aktiv men även dig som bara vill stödja föreningens arbete! Medlemskap innebär inga särskilda förpliktelser eller förmåner, men du får våra utskick och är röstberättigad i föreningen. För medlemmar finns en intern hemsida om allt som är på gång i föreningen och ett diskussionsforum.

Medlemskap i KiM kostar 100* kr/år/person som fyllt 18 år. Avgiften gäller kalenderåret ut. Den som vill förnya sitt medlemsskap betalar avgiften för det nya året senast den 28:e februari.

Föreningens konto finns hos Swedbank: bankgiro 667-1283.

Det är viktigt att vid betalning skriva för- och efternamn namn på den/de personer som betalningen avser, gärna också e-postadress.* Den som går med i föreningen efter 30 september behöver bara betala halv avgift (50 kr) för innevarande år.

ENG:
The association KiM is made up of all of us that work with KiM, of course it’s important and great if we become more members, it’s very easy!

To become a member of KiM you just:

  1. Send us your contact details through this form 
  2. Deposit 100 SEK at KiM’s account at Swedbank, bank giro service: 667-1283.