Medlemsskap 2018 och medlemsmöte

akihisa-hirata-collective-housing-34
Hej alla medlemmar i KIM
Gott nytt år!
Dags att betala årsavgiften 100 kr före 28 februari för fortsatt medlemskap. På vår hemsida finns kontouppgifter mm.
 
Årsmöte
Vi vill också passa på att bjuda in till föreningens årsmöte som äger rum den 11 februari kl 14-17 i matsalen på Sofielunds kollektivhus, Sofielundsvägen 71. Dagordning och årsredovisning skickar vi senast 14 dagar innan mötet.
 
Valberedningen hälsar
Har du lust att kandidera till styrelsen eller föreslå någon som du vet är intresserad av att göra en insats i föreningen? Vi är tacksamma om vi kan ha förslag senast 14 januari.
Maila till
lisbeth.ohlsson@mah.se
Annonser

Efter medlemsmötet

tokyo-apartment

Nu har det gått en vecka sedan vårt medlemsmöte, tack till alla som kom! Här kommer anteckningarna från mötet:

1. Vi gjorde en lägesbeskrivning och poängterade vikten av att bli fler aktiva medlemmar.

2. Hjalmar Falck presenterade BiD och berättade om utvecklingsmöjligheterna för Södra men också delar av Norra Sofielund. Han önskade några referensgrupper från KiM för att tillsammans kunna förhandla med fastighetsägare om möjligheterna att bygga eller bygga om till mer kollektiva boendeformer.

3. Diskussion om möjliga grupper

4. Beslöts att vi ordnar med möjligheter att på nätet formera grupper som ska utgöra dessa referensgrupper.

Mötet upplöstes

Vi lämnade mötet med en positiv stämning om att det finns mycket på gång där vi i KiM har möjlighet att påverka. Så sprid gärna ordet om vår förening så vi får fler medlemmar som vill engagera sig.
Vi bestämde att vi ska starta tre grupper som kan möta olika aktörer, tex fastighetsägare, och diskutera sätt att få till kollektivt boende. Dessa grupper är:

Nybygge
Här vill vi locka alla de som vill vara med från början och delta i utformningen av kollektivhusets alla funktioner, från planeringsstart till inflyttning. Gruppen kan ta ansvar för kontakterna med fastighetsägare och kommunens tjänstemän.

Om- och tillbyggnad kontor/lokal/industrilokal
En grupp som har idéer om hur deras kollektivhus ska vara utformat och vill verka för att befintlig byggnader med lokaler ska byggas om till ett fungerande kollektivhus. Gruppen kan ta ansvar för att hålla i kontakter med fastighetsägare och kommunens tjänstemän.

Om- och tillbyggnad befintliga bostadshus
Denna grupp samlar de som vill jobba för att en befintlig byggnad med bostäder ska byggas om till ett fungerande kollektivhus. Gruppen kan ta ansvar för kontakterna med fastighetsägare och kommunens tjänstemän.

Vi kommer skapa tre grupper på facebooksidan (https://www.facebook.com/Kollektivhus-i-Malmö-154806481209520/?ref=br_rs) så de som är intresserade kan gå med i den grupp som passar dem. Har du inte Facebook kommer vi här på hemsidan lägga ut datum för möten med grupperna.

Såklart är det fritt fram att jobba på andra sätt och kommer någon på en bra idé som den vill dra med sig andra på kan den bara skriva här eller på facebooksidan och bestämma ett möte. Det är vi tillsammans som skapar KiM!

Öppet medlemsmöte 1/10 kl 16

mg_3454_sa

Välkomna på möte för KiM den 1:a oktober kl 16.00! Vi kommer att vara i matsalen på Sofielunds kollektivhus (SoKo) på Sofielundsvägen 71, ingång från gården.

Vi bjuder på fika och diskuterar vad KiM är och vill göra, vad som är på gång och hur vi vill skapa kollektiva boendeformer ihop.

Det är dags att ta hand om det goda läget som finns för kollektivhus i Malmö. Och då behövs det fler som kan hjälpa till med att ta kontakt med fastighetsägare, byggherrar och tjänstemän inom kommunen.
På mötet kommer du ha chans att ställa frågor till Hjalmar Falck, som är utvecklingsledare för arbetet med BID i Sofielund.
BID är en modell från USA där fastighetsägare och näringsliv samverkar för att tillsammans med Malmö stad förbättra ett område. BID står för Boende, Integration och Delaktighet. Och där passar vi in! Kollektivhus ger stabilitet till ett område och kan bidra med mycket.
Hjalmar kan svara på frågor om hur fastighetsägarna tänker, vad som planeras inom kommunen, hur vi som vill bo kollektivt ska tänka strategiskt med mera, med mera. Tänk fritt, det finns inga regler för hur ett kollektivhus ska se ut eller fungera.

Mötet sammanfaller med öppet kollektivhushus på SoKo, så alla som är intresserade kan passa på att se hur ett kollektivhus kan fungera i praktiken.
Kollektivhuset har öppet med fika och loppis 13- 16 och det blir rundvandring 13, 14 och 15.

KIM:s möte är öppet så välkomna att sprida evenemanget och ta med vänner och andra intresserade till mötet!

Dessutom finns det nya, spännande grupper att engagera sig i:

Den 1 oktober ska vi prata om nya kooperativa projekt, nya kollektivhus i Malmö. I fastighetsgruppen (som valdes på senaste årsmötet) har vi haft kontakt med lokala byggherrar som MKB och TRIANON, och med BID-gruppen (Boende, Integration och Delaktighet) på Sofielund. Dessutom har vi fått signaler från en ny byggherreorganisation, ETC Bygg, som söker mark i Malmö för att bygga sitt första kollektivhus.

Vi vill ha kontakt med alla er som är intresserade av att delta i nya kollektivhus-projekt i Malmö, och vill bilda tre eller flera olika grupper med olika idéer om hur ett kollektivhus ska fungera. De tre olika typer av projekt som vi tänker på är följande.

Nybygge.

Här vill vi locka alla de som vill vara med från början och delta i utformningen av kollektivhusets alla funktioner, från planeringsstart till inflyttning. Typ vårt första kollektivhus på Sofielund. Ju fortare vi kan presentera en intresserad grupp entusiaster för en av våra byggherrar, desto fortare kan vi komma igång med planeringen.

Om- och tillbyggnad.

En befintlig byggnad med bostäder och/eller lokaler ska byggas om till ett fungerande kollektivhus. Här behöver vi också en arbetsgrupp som kan ta ansvar för kontakterna med fastighetsägare och kommunens tjänstemän, en arbetsgrupp som också har idéer om hur deras kollektivhus ska fungera.

ETC Byggs nya trähusproduktion.

ETC Bygg är den senaste aktören på den svenska bygg- och bostadmark-naden. En ny byggherre som vill bygga hyresbostäder i moderna trähus med massiva trästommar, och som har en positiv inställning till kollektivhus. Hör av dig om du är intresserad av just detta projekt, och gå gärna in på ”ETC Bygg” och kolla vad de skriver.

Men det finns andra sätt att bygga kollektivhus på. Kom gärna med ett eget förslag till oss på KiM. Välkommen!

Möte om boendeformer den 17/9 kl 18

91a52ba1f2bdee949e1d011c74393332

Nu närmar sig medlemsmötet och inför det behöver vi ladda med en kraftansträngning för att fastighetsägare och byggherrar ska uppmärksamma möjligheten att bygga kollektivhus. Kollektivhus kan betyda många olika saker för olika individer. KiM vill ge möjlighet för alla att utarbeta varierande former av kollektiva boenden för gemenskap där social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet blir centralt.

Det finns inte några förgivettagna former för hur ett kollektivboende kan utformas. Några ser framför sig ett nybyggt eller renoverat hus med egen lägenhet men många olika gemensamma lokaler för mer eller mindre organiserade aktiviteter. För andra räcker det med att den egna lägenheten kompletteras med en mindre lokal för möjligheter till gemenskap. Bland de redan existerande kollektivhusen i landet finns många olika former. På föreningen webplatsen för Kollektivhus.nu (http://kollektivhus.se/) finns många beskrivningar av en variation av byggda hus över hela landet.

KiM har kontakt med byggherrar och fastighetsägare men dessa behöver konkreta förslag på önskemål från KiM:s medlemmar omkring olika former för gemenskapsboenden.

Vi söker därför dig som vill vara med att utarbeta förslag som kan presenteras för fastighetsägare och byggherrar.

Välkommen till vårt första möte den 17:e september! Plats skickas ut till de som anmält sig när mötet närmar sig.

OBS! Anmäl dig till ingerassarson@hotmail.com senaste den 16 september.

Föreningen Kollektivhus NU

Vill ni få mer information om kollektivhus över lag är föreningen kollektivhus NU bra. ”Kollektivhus NU är en nationellt verksam förening baserad på existerande kollektivhus och fristående föreningar. Den syftar till att förbättra valmöjligheterna på den svenska bostadsmarknaden vad avser olika former för gemenskapsboende. Föreningen stöder existerande kollektivhus liksom grupper som arbetar för att skapa nya kollektivhus.” gå in på http://kollektivhus.seför mer info!

Layout 1

Bli Medlem!

tistel

För att kunna påverka, komma med idéer och vara en grupp att räkna med är det bra om vi är så många medlemmar i KiM som möjligt. Är du medlem så står du dessutom i kö till de bostäder som omvandlas/blir till genom våra samarbeten. Kanske har du tänkt bli medlem länge men så blir det inte av?
 
Vi tänkte påminna er om att det är väldigt enkelt!
Du sätter in årsavgiften på 100 kr på Swedbank bankgiro 667-1283
Se mer info under om oss/ bli medlem.
Det är viktigt att vid betalning skriva för- och efternamn på den/de personer som betalningen avser, gärna också e-postadress.
 
OBS! När du har betalat in din medlemsavgift till kontot så ska du även mejla följande uppgifter till kollektivhusmalmo@gmail.com (gäller nya medlemmar):
 
Namn
Födelsedatum (ÅÅMMDD)
Adress
Telefon
E-post
 
Lätt som en plätt!

På gång i KiM

pionerkim

Det är en spännande tid för alla oss som vill bo kollektivt i Malmö! I takt med att Malmös befolkning ökar behöver staden förtätas. Samtidigt blir hållbarhetsaspekter allt viktigare, både miljömässiga och sociala. Dessutom tas förankring hos boende och engagerade på allt mer allvar av kommun och fastighetsägare.
KiM blir här en givande samarbetspartner för fastighetsägare, Malmö stad och alla som är intresserade av att planera och utveckla områden, bygga om och bygga nytt. Vi kan bidra med kunskap, engagemang och idéer för nya sätt att bo, umgås och samarbeta.

Ett intressant område där det händer mycket och finns en bra chans för oss att påverka vilka typer av boendeformer som kan skapas är Sofielund. Nära SoKo, det kollektivhus som redan skapats ur KiMs engagemang kan vi jobba för fler kollektiva lösningar.

En samarbetsorganisation mellan Malmö stad, fastighetsägare, företagare och boende (BiD) har bildats med målet att utveckla stadsdelen Sofielund från ett osäkert, delvis fattigt och nedgånget område till en föregångsstadsdel.
Miljömässigt, vad avser känsla av trygghet för medborgarna, kulturellt och ekonomiskt. Hos fastighetsägarna finns ett uttalat syfte att öka värdet på fastigheter och tomter, medan Malmö stads mål innebär att dra till sig kapital och investerare, minska arbetslösheten, bidragsberoendet och kriminaliteten i området samt att skapa en god och blandad boendemiljö och en attraktiv stadsdel för alla invånare i samarbete med de som bor och verkar där. Och då kan kollektivhus fungera som en stabiliserande ingrediens. Något som både fastighetsägare och kommunen har fått upp ögonen för.
Malmö stad har fått medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden för ett utvecklingsarbete som sträcker sig fram till år 2030. I det arbetet tillhör hela Sofielund och även området mellan Norra Grängesbergsgatan och Lantmannagatan de prioriterade områdena. Här finns bland annat tankar om att öka bostadsbeståndet både genom nybyggnation och genom ombyggnad av industri- och lagerlokaler.
BiD (Buisness Improvement Districts) är en modell som utvecklats i USA och Kanada för att arbeta med eftersatta områden i städer i en såväl ekonomiskt som socialt hållbar riktning. I Malmö står BiD för Boende, Integration och Delaktighet.

Det är många som står i kö till SoKo, som kanske inte vet att det är en väldigt lång kö med ganska låg möjlighet att få en lägenhet. Många av dessa (er?!) borde vara intresserade av att gå med i KiM. Speciellt som det är mycket spännande på gång och känns som en verklig möjlighet att få bo kollektivt och att påverka vilka typer av boende vi vill ha. När vi blir fler medlemmar får vi en starkare röst och vi kan för fastighetsägare visa upp en lista på alla som bara väntar på att få flytta in i kollektivhus!
Du blir medlem genom att maila namn, födelsedatum (ååmmdd), adress och e-post till kollektivhusmalmo@gmail.com samt betala årsavgiften på 100 kr till bankgiro 667-1283. Det är viktigt att vid betalning skriva för- och efternamn namn på den/de personer som betalningen avser, gärna också e-postadress. Medlemsskapet ställer dig automatiskt i bostadskö till framtida kollektivhus!

KiM är just nu organiserat i olika grupper:
Fastighetsgruppen som har kontakt med fastighetsägare med mål att nya kollektivhus kan byggas och gamla byggnader kan byggas om till kollektivhus.
Brukargruppen diskuterar hur vi vill att framtidens kollektivboenden ska se ut? Vi behöver er, som vill vara med och skissa på olika förslag till de fastighetsägare som nu har visat intresse för att bygga eller bygga om tillsammans med oss. Intresserade: Hör av er till ingerassarson@hotmail.com.
Infogruppen uppdaterar om vad som händer i KiM.
Studiecirkelsgruppen som planerar att ha studiecirklar om bla stadsutvekling och boendeformer.