MiP

KiM har gått med i MiP, Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation, de av våra medlemmar som är intresserade av att fördjupa sig i föreningsarbete är välkomna att ta del av MiP:s utbud av bla föredrag. Se mer på hemsidan.

Annonser

Om Hammenhög i senaste numret av Bo tillsammans och på Sveriges radio.

I senaste numret av Bo tillsammans skriver de bla om Hammenhög, en gammal lantmannaskola på Österlen som ska bli kollektivboende för 40-plussare.

hammenhögsprojektetbildBild: Ylva Floreman

”Annonsen om tegelslottet i Hammenhög dök upp på hemsidan ”vi som vill bo kollektivt när vi blir gamla” den 10 januari. Det var en länk till en artikel i tidningen Lantliv. Jag kontaktade mäklaren och ordnade en visning, som ägde rum den 29 januari.”
Tore Wizelius, ordförande för HAMBO KHF

Du kan också lyssna på ett radioinslag på här.

Och läsa mer om det på deras facebooksida.

Studiecirkelstart!

Vi kan stolt berätta att vi har två projekt på gång: ett med Rosengårsfastigheter och ett med ETC-Bygg som ska bygga ett passivhus i trä i Hyllie. Båda är intresserade av att samarbeta med KiM för att få till kollektivboende.

Därför startar vi en studiecirkel för oss som är intresserade av att bo kollektivt. Studiecirkeln kommer ge oss en massa kunskap om hur kollektivhus kan bli till, vad det innebär att bo kollektivt och insyn i allt spännande kring kollektivhus som är på gång i Malmö. Vi har fler bra kontakter med möjliga framtida hus bla kring Sofielund, nära det befintliga kollektivhuset SOKO. Dessutom ger cirkeln oss en chans att diskutera kollektivhus, hur vill vi bo, vad är viktigt för oss i ett kollektivt boende och hur spånar vi drömmar och skapar konkreta projekt tillsamman?

Tanken är att studiecirkeln har gemensamma träffar med allt som är intressant för kommande hus i Hyllie och Rosengård. Detta är såklart kunskap som också ger en bra grund för andra kommande projekt för de som är intresserade av det. Sedan delas studiecirkeln upp i två när det gäller de olika projekten, tex studiebesök där huset kommer att ligga och möten med representanter från fastighetsägare och projektledare.
Studiecirkeln är medlemsdriven på så sätt att vi har gjort upp en matig och spännande plan men cirkeln fokuserar såklart på det som känns viktigt, relevant och roligt för deltagarna.

På tisdagen den 30:e oktober ses vi för uppstartsmöte i SOKO:s mötesrum bredvid matsalen i bottenplan, Sofielundsvägen 71 i Malmö kl 18.30-20.30, vi bjuder på fika.

Bjud in alla som kan tänkas vara intresserade!

Inslag om kollektivhus på lokalnyheterna

”– Det är intressant och roligt med blandningen – och det är bra att vi inte tappar bort vissa åldersgrupper. Ungdomar har sina idéer och vi äldre har våra, det är bra att vi jämför med varandra”

Vera Rastenberger, 75 år, boende på Sofielunds kollektivhus

Se klippet och läs mer här.

Välkommen till öppet medlemsmöte med spännande gäster

Med en bostadsmarknad som är hårt pressad och allt fler som inser nyttan med delningsekonomi och gemensamt arbete finns det en bra grogrund för kollektivhus just nu. Vi i KiM jobbar aktivt för att få till fler kollektivhus i Malmö. Väntelistan till det befintliga hus som blivit till genom engagemang från KiM är väldigt lång och vi är övertygade om att allt fler har upptäckt fördelarna av att bo kollektivt.
Vi bjuder därför in alla er som är intresserade till ett öppet möte för att diskutera kollektivt boende, informera om vad som är på gång och peppa fler att bli medlemmar och engagerade i KiM.
Vi har flera projekt på gång som vi gärna vill berätta om för er. Vi har bra kontakter till olika fastighetsägare och fortsätter hålla oss uppdaterade om vad som är på gång, även fastighetsägare kan dra nytta av den stabilitet det innebär att hyra ut bostäder som kollektivhus.
Kvällens gäster är bland annat Anna Wiking, Fastighetsägare Syd AB, som har varit engagerad i byggandet av SoKo, och Hjalmar Falck, Malmö stad & Fastighetsägare Sofielund, som är engagerad i att skapa goda förutsättningar för nya kollektivhus i samarbete mellan Sofielunds fastighetsägare och KiM.
Vi kommer också att berätta om ETC Byggs nya passivträhus i Hyllie, och KiMs möjligheter att vara med i planeringen av en kollektivhusdel med cirka 20 lägenheter i projektet.
På mötet kommer vi att presentera två studiecirklar som som handlar om kollektivt boende. I den ena lär vi ut allt om det kommande projektet, presenterar KiM, besöker SoKo, hälsar på i Stads-byggnadshuset, Hyresgästföreningen, Boplats Syd med mera. I den andra studiecirkeln pratar vi om vad det innebär att bo i kollektivhus, hur föreningsdemokratin fungerar, vad den kooperativa hyresrättsföreningen innebär med mera. Studiecirklarna ger en chans att lära känna varandra och lära sig mer om kollektivt boende.
Kanske drömmer du fritt om ett framtida kollektivt boende som du vill vara med att bygga upp och planera från grunden? Eller så vill du göra något mer småskaligt vid en ombyggnation i en befintlig byggnad? Kanske vill du bo mitt i Malmö, eller i utkanten? Kanske har du redan en vängrupp som vill bo ihop men behöver lite struktur, tips och råd kring hur ni ska gå tillväga?
Kom på vårt öppna medlemsmöte den 30/9 kl 14-17, i Sofielunds Kollektivhus matsal Sofielundsvägen 71, 214 34 Malmö. Bjud gärna in alla som kan tänkas vara intresserade!

Bli medlem

Föreningen Kollektivhus i Malmö består av alla oss som engagerar sig i KiM, såklart är det viktigt och kul om vi blir fler medlemmar, det är väldigt enkelt!

För att bli medlem i KiM ska du:

  1. Sätta in 100 kronor på föreningen KiM:s konto hos Swedbank, bankgiro 667-1283.
  2. Till vår mailadress kollektivhusmalmo@gmail.com skicka ditt namn, födelsedatum (ÅÅMMDD) adress, telefon och mailadress.

husskiss

Det finns många anledningar att bli medlem!

I intresseföreningen Kollektivhus i Malmö, KiM, samlas vi som vill skapa fler kollektivhus och gemenskapsboenden i Malmö. KiM är den naturliga samarbetsparten för fastighetsägare som vill upplåta sina hus till kollektiv. Vi är även ett forum för redan existerande kollektiv. Här kan du engagera dig i den grad du vill med att skapa nya kollektivmöjligheter och att öka och sprida information om kollektivt boende i Malmö. 

Vi behöver dig som vill vara aktiv men även dig som bara vill stödja föreningens arbete! Medlemskap innebär inga särskilda förpliktelser eller förmåner, men du får våra utskick och är röstberättigad i föreningen. För medlemmar finns en intern hemsida om allt som är på gång i föreningen och ett diskussionsforum.

Medlemskap i KiM kostar 100 kr/år/person som fyllt 18 år. Avgiften gäller kalenderåret ut. Den som vill förnya sitt medlemsskap betalar avgiften för det nya året senast den 28:e februari.

Föreningens konto finns hos Swedbank: bankgiro 667-1283.

Det är viktigt att vid betalning skriva för- och efternamn namn på den/de personer som betalningen avser, gärna också e-postadress.

OBS! När du har betalat in din medlemsavgift till kontot så ska du även mejla följande uppgifter till kollektivhusmalmo@gmail.com (gäller nya medlemmar):

  • Namn

  • Födelsedatum (ÅÅMMDD)

  • Adress

  • Telefon

  • E-post

* Den som går med i föreningen efter 30 september behöver bara betala halv avgift (50 kr) för innevarande år.

Kollektivboende: som en stor familj

Tidningen senioren skriver om kollektivboendet Färdknäppen, på Södermalm i Stockholm, som grundades för 20 år sedan.

”Idag finns en lång kö av människor som gärna vill flytta in i huset. De flesta av dem kommer aldrig att hinna flytta in under sin livstid, tyvärr. Som tur är finns det tre andra kollektivhus för »andra halvan av livet« i Stockholm, så Monica brukar hänvisa dit.”

Läs artikeln här .