Etikettarkiv: Aktuellt

SOMMAR !

Nu är det sommar och ooo vad härligt det är, tycker nog de flesta! Så njut av läget och känn ingen press vad gäller kollektivhusföreningen. Det lunkar på i de arbetsgrupper där de som känner sig manade drar lasset vidare; pengar söks, forskning påbörjas, studieresor planeras m m.

Men en var som känner sig intresserad av att passa på att dra ett strå till stacken vid något tillfälle under sommaren är ju hjärtligt välkomna! Sök upp den arbetsgrupp du tycker verkar intressant och kolla när nästa möte ska hållas eller ta kontakt med den sammankallande.

Det kommer småningom skickas ut kallelse till alla om ett stormöte som kommer hållas någon gång i augusti.

Ha det nu  gott i solen (eller skuggan)!!

Uppdatering av hemsidan

Som ni ser under huvudrubriken ”Innehåll” till höger så har nu alla arbetsgrupper fått en egen länk där gruppernas aktiviteter fortlöpande skall dokumenteras! För mötesanteckningar och skicka en sammanfattning till mig, dennis.persson@med.lu.se  efter varje arbetsgruppsmöte så lägger jag in detta under gruppens länk! På så vis kan vi alltid följa vad som händer i det fortskridande arbetet i kollektivhusföreningen!

Jag har även lagt till en länk för våra kontakter med MKB, där all kommunikation mellan föreningen och MKB skall dokumeteras framöver!

Hälsar Dennis

Nya arbetsgrupper!

Vid onsdagens medlemsmöte bildades sju nya arbetsgrupper för att driva vårt fortsatta arbete för kollektivhuset! Alla närvarande medlemmar valde att engagera sig i en eller flera arbetsgrupper. Ni som inte kunde komma till medlemsmötet kan i stället anmäla er till kontaktpersonen för den eller de arbetsgrupper som ni vill engagera er i. Det är jätteviktigt att alla medlemmar hjälps åt, blir aktiva och engagerar sig i arbetet!

Respektive kontaktperson inom varje arbetsgrupp kommer inom kort att sammankalla alla intresserade till ett första arbetsgruppsmöte. Om du, trots att du anmälde dig till arbetsgrupp på medlemsmötet, inte får någon kallelse inom de närmsta dagarna kan du för säkerhet skull e-posta din kontaktperson.

AKTIVITETER/TREVNAD

Arbete med aktiviteter som och trevnad, exempelvis genom arrangemang, festligheter, matlagning, bakning.

Kontaktperson: Lars-Christer Paulsen (larschrister@sverige.nu)

ARKITEKTUR/UTFORMNING

Arbete kring frågor med anknytning till arkitektur och utformning, där även frågor kring energi och miljö ingår.

Kontaktperson: Sara Hallström (sara@anark.se)

FINANSIERING/BIDRAG

Arbete kring frågor med anknytning till finansiering och bidrag, ex. genom att ansöka om projektmedel eller stipendier

Kontaktperson: Bobbi Augustine Sand (bobbi.sand@telia.com)

FÖRVALTNING/UPPLÅTELSEFORM

Arbete kring frågor med anknytning till förvaltning och upplåtelseform

Kontaktperson: Morgan Svensson (morgan.svensson@vansterpartiet.se)

INFORMATION

Arbete med utåtriktad information, produktion av informationsmaterial, kollektivhusfrämjande insatser, rekrytering, lobbying, dokumentation av föreningens verksamhet, m.m.

Kontaktperson: Johanna Blomberg (johanna@layouten.se)

KONTAKT MED ANDRA KOLLEKTIVHUS

Arbete kring frågor med anknytning till kontakter med andra kollektivhus, ex. avseende att samla in information och erfarenheter från andra kollektivhus samt göra studiebesök.

Kontaktperson: Klara Karnerud (klarakarnerud@yahoo.se)

ODLING

Arbete kring frågor med anknytning till odling.

Kontaktperson: Minnamaria Svedebring (minna@glocalnet.net)

Påverkanstorget avklarat – MKB nästa!

Nu har föreningen beslutat om våra åsikter, och nu återstår att framföra dem till MKB! Mer om resultatet snarast…

Arbetsgrupp utformning/estetik möte på måndag

Även utformningsgruppen ska ha ett möte snarast. Det blir på måndag, 1/3, i caféet i Röda huset/Kvarnby.

Denna grupp börjar mötet kl 18.00 som vanligt. Det är jätteviktigt att vi alla är med och bidrar nu under denna intensiva fas, så att vi får med så många åsikter, tankar och kunskaper som möjligt och inte missar något väsentligt!

Välkommen!

Arbetsgrupp energi/miljö möte på tisdag

Energi och miljögruppen har bestämt möte för att tillsammans fundera på om vi hittat några särskilda ”värdegrunder”/prioriteringsordningar att gå efter om det visar sig att ”våra” intressen står i någon sorts konflikt med t ex de andra gruppernas perspektiv och intressen.

Vi tog tisdagen den 2/3 som nästa mötestillfälle. Mycket möten nu, men det är en intensiv period och det kommer inte vara lika intensivt senare i vår, så satsa nu vetja! Vi ses kl 18.30 (obs! ny senare tidpunkt, så vi kan stoppa i oss lite mat innan mötet), i Röda huset på Kvarnby fhsk, vi kommer få sitta i ett rum på samma plan som caféet, men just det rummet är upptaget denna gång.

Många bra förslag – men fler kan det bli!

Igår genomfördes ett mycket lyckat och effektivt presentationsmöte där totalt cirka 80 inlämnade förslag behandlades! Det finns en stor bredd bland förslagen och de berör både smått och stort. Nästan 20 personer deltog vid mötet. Närvarade förslagslämnare presenterade sina förslag med egna ord och det fanns möjlighet att ställa förtydligande frågo

Det är kul att många insett att var och en av oss måste engagera sig och bidra med sitt tyckande och kunnande i processen! Om du ännu inte haft tid att sätta dina tankar och önskemål kring ditt framtida drömboende på pränt får du nu en till chans. Vi vill inte att någon ska känna att de inte haft möjlighet att bidra och påverka och har därför beslutat att ta emot ytterligare förslag fram tills tisdag den 23/2 kl 24:00. Är du osäker på om ditt förslag redan kan ha täckts in av någon annan så är det ändå bättre att skicka in för säkerhets skul

Efter sista inlämningstid på tisdag kommer alla förslag att sammanställas i ett enda långt Pdf-dokument som mailas ut senare i veckan. Därefter är det upp till var och en av oss att läsa in sig på och ta ställning till de olika förslagen och samla på sig eventuella ytterligare argument eller motargument fram till påverkanstorget/beslutsmötet den 20/3 då vi tillsammans ska stöta och blöta förslagen mot varandra.