Etikettarkiv: Arbetsgrupper

Nya arbetsgrupper!

Vid onsdagens medlemsmöte bildades sju nya arbetsgrupper för att driva vårt fortsatta arbete för kollektivhuset! Alla närvarande medlemmar valde att engagera sig i en eller flera arbetsgrupper. Ni som inte kunde komma till medlemsmötet kan i stället anmäla er till kontaktpersonen för den eller de arbetsgrupper som ni vill engagera er i. Det är jätteviktigt att alla medlemmar hjälps åt, blir aktiva och engagerar sig i arbetet!

Respektive kontaktperson inom varje arbetsgrupp kommer inom kort att sammankalla alla intresserade till ett första arbetsgruppsmöte. Om du, trots att du anmälde dig till arbetsgrupp på medlemsmötet, inte får någon kallelse inom de närmsta dagarna kan du för säkerhet skull e-posta din kontaktperson.

AKTIVITETER/TREVNAD

Arbete med aktiviteter som och trevnad, exempelvis genom arrangemang, festligheter, matlagning, bakning.

Kontaktperson: Lars-Christer Paulsen (larschrister@sverige.nu)

ARKITEKTUR/UTFORMNING

Arbete kring frågor med anknytning till arkitektur och utformning, där även frågor kring energi och miljö ingår.

Kontaktperson: Sara Hallström (sara@anark.se)

FINANSIERING/BIDRAG

Arbete kring frågor med anknytning till finansiering och bidrag, ex. genom att ansöka om projektmedel eller stipendier

Kontaktperson: Bobbi Augustine Sand (bobbi.sand@telia.com)

FÖRVALTNING/UPPLÅTELSEFORM

Arbete kring frågor med anknytning till förvaltning och upplåtelseform

Kontaktperson: Morgan Svensson (morgan.svensson@vansterpartiet.se)

INFORMATION

Arbete med utåtriktad information, produktion av informationsmaterial, kollektivhusfrämjande insatser, rekrytering, lobbying, dokumentation av föreningens verksamhet, m.m.

Kontaktperson: Johanna Blomberg (johanna@layouten.se)

KONTAKT MED ANDRA KOLLEKTIVHUS

Arbete kring frågor med anknytning till kontakter med andra kollektivhus, ex. avseende att samla in information och erfarenheter från andra kollektivhus samt göra studiebesök.

Kontaktperson: Klara Karnerud (klarakarnerud@yahoo.se)

ODLING

Arbete kring frågor med anknytning till odling.

Kontaktperson: Minnamaria Svedebring (minna@glocalnet.net)

Arbetsgrupp utformning/estetik möte på måndag

Även utformningsgruppen ska ha ett möte snarast. Det blir på måndag, 1/3, i caféet i Röda huset/Kvarnby.

Denna grupp börjar mötet kl 18.00 som vanligt. Det är jätteviktigt att vi alla är med och bidrar nu under denna intensiva fas, så att vi får med så många åsikter, tankar och kunskaper som möjligt och inte missar något väsentligt!

Välkommen!

Arbetsgrupp energi/miljö möte på tisdag

Energi och miljögruppen har bestämt möte för att tillsammans fundera på om vi hittat några särskilda ”värdegrunder”/prioriteringsordningar att gå efter om det visar sig att ”våra” intressen står i någon sorts konflikt med t ex de andra gruppernas perspektiv och intressen.

Vi tog tisdagen den 2/3 som nästa mötestillfälle. Mycket möten nu, men det är en intensiv period och det kommer inte vara lika intensivt senare i vår, så satsa nu vetja! Vi ses kl 18.30 (obs! ny senare tidpunkt, så vi kan stoppa i oss lite mat innan mötet), i Röda huset på Kvarnby fhsk, vi kommer få sitta i ett rum på samma plan som caféet, men just det rummet är upptaget denna gång.

Miljögruppen & Utformningsgruppen möte på måndag

På måndag kommer Utformningsgruppen och Miljögruppen att ha möten samtidigt på Kvarnby fhsk (där är gott om plats), 18-20 Industrigatan 4, 3 vån.
Då kommer vi att skriva ihop de förslag vi har diskuterat under hösten/vintern till förslags- och beslutsmötena.

Beslutsfasen närmar sig, föreningen ska under de närmaste sex veckorna gemensamt komma fram till hur vi vill att vårt hus ska se ut. Din röst behövs, och dina förslag, idéer och argument! 20/2 ska vi presentera alla förslag för varandra, och 20/3 ska vi besluta vilka vi gillar och inte.

Det är också OK att skriva ihop och lämna in förslag själv, högt som lågt, abstrakta värden (”vacker utsikt”) och konkreta förslag (”hönshus”). Ju bättre argumenterade desto bättre, och ju fler dess bättre. Imorgon kommer ett mail som förklarar hela proceduren, och då medföljer också en mall som man kan använda för att skriva ner sina förslag.

Välkommen!

Arbetsgruppsmöten den närmaste tiden

Arbetsgrupperna är de som diskuterar fram ett underlag till föreningens gemensamma åsikter om huset. Vi ska ju sätta ihop ett välgjort och konkret underlag till arkitekterna och MKB, så ju mer olika åsikter och kunskaper vi tillsammans kan bidra med desto bättre. Många små arbetsinsatser når mycket längre än få stora. Alla grupper är öppna, och det finns anteckningar här från tidigare möten

Planeringen under våren är att de tre arbetsgrupperna återupptar sitt arbete i januari:

Utformningsgruppen har möte 11/1,

Ekonomi/juridikgruppen har möte 21/1

Ekologi/miljögruppen har möte 25/1;

samtliga 18-20 på Kvarnby Folkhögskola, Industrigatan 4, 3 vån.

Arbetsgrupperna ska vara klara med sina förslag inför ett möte den 20/2 då förslagen presenteras och diskuteras, och sen ska föreningen besluta vad vi tycker den 20/3 – detta är vad vi sen presenterar för MKB på ett idéseminarium.

Inga förkunskaper krävs, häng på den grupp du tycker verkar spännande.Vi måste alla hjälpas åt om det ska bli nåt hus, blir det inte bra så kommer det inte att fungera, och då har vi bara oss själva att skylla! Arkitekterna verkar jättebra, men har inte erfarenhet av just kollektivhus, så det måste vi hjälpa till med