Etikettarkiv: Möte

Sammanfattning av medlemsmötet den 23 oktober

Den första frågan på dagordningen var föreningens värdegrund. Värdefrågor ligger ju bakom de flesta diskussionerna i föreningen, men de har aldrig beskrivits formellt. Nu när vi börjar närma oss förverkligandet av ett kollektivhus, behöver vi en klart uttryckt gemensam värdegrund att utgå ifrån vid de praktiska beslut som kommer. Med några tillägg och mindre ändringar antogs det förslag som skickats ut tidigare. Hela texten i värdegrunden kommer att läggas in på hemsidan.

Nästa punkt var att besluta om en programhandling för huset, dvs vad våra mål med att bo kollektivt är, och sedan praktiskt vad huset ska innehålla, hur ytor kan fördelas, hur kommunikation inuti huset bör fungera, synpunkter på ekologisk och ekonomisk hållbarhet under byggandet och när huset är i bruk.
Arkitektur/utformningsgruppens förslag till text har sänts ut tidigare. På mötet illustrerades det med bilder och olika lösningsförslag, och väckte stor entusiasm och energi. Med några ändringar och tillägg beslutade mötet att anta textförslaget, och att överlåta till arkitektur/utformningsgruppen att skriva en slutgiltig, utförligare programhandling som ska överlämnas till MKB och arkitektbyrån 1 november.

De två återstående beslutspunkterna – hyresform och ansvarsfördelning – hann vi inte med på dagens möte utan de får tas på ett nytt möte. Det blir torsdagen den 18:e november kl 18.30, lokal ”Flygande mattan” på Sevedsplan.
Vi skickar mejl till föreningsmedlemmarn med mer info, men boka datum redan nu!

Viktigt beslutsmöte på lördag 23/10!

Alla medlemmar är välkomna till beslutande medlemsmöte lördag den 23 oktober kl 13- 17. Plats: Sofielunds Folkets hus, Rolfsgatan 16,sal 12. I huset finns ekologiskt café.

Alla medlemmar har fått kallelse samt underlag för beslut skickade till sig per e-post. Om du inte tagit emot e-postmeddelandet och önskar att det skickas igen kan du höra av dig till e-postadressen till e-postadressen kollektivhusmalmo@gmail.com

Om beslutsnivå och beslutsområden

De beslut som fattas vid medlemsmötet den 23/10 ska utgöra en plattform för föreningens fortsatta diskussioner med MKB. Det vi kommer fram till ska fungera som ett slags ”utgångsbud”. När MKB har fått föreningens beslut  kommer de att ge oss återkoppling om praktiska och ekonomiska konsekvenser av dem. Återkopplingen kan ge behov för ytterligare diskussioner inom föreningen som i sin tur kan leda till att föreningen ändrar sin ståndpunkt i vissa frågor. Besluten som fattas den 23/10 ska alltså inte ses som något slutgiltigt utan som en del i den pågående processen!

De beslutsområden som kommer att behandlas är:

 • Värdegrund
 • Programhandling avseende utformning/estetik och hållbarhetsapsekter
 • Hyresform och ansvarsfördelning

Om medlemsaktivitet och närvarolista

Som vi har tagit upp många gånger tidigare är engagemang och aktivitet bland medlemmarna en förutsättning för att vårt hus ska förverkligas. Därför kommer styrelsen, på nästa årsmöte, föreslå en stadgeändring som anger miniminivå på medlemmarnas aktivitet. Vi har bl adiskuterat att ställa krav på närvaro vid ett visst antal medlemsmöten. Som underlag inför beslut kommer vi att föra närvarolistor från och med beslutsmötet den 23/10. Den som inte har möjlighet att närvara uppmanas att personligen meddela skäl, dvs. varför du inte kan komma, till e-postadressen kollektivhusmalmo@gmail.com.

Material inför viktigt diskussionsmöte måndag 27/9

Här kommer litet bakgrundsmaterial till diskussionsmötet (som ni tidigare fått mail om) kring hur vi vill ha det avseende hyresvillkor, drift och  förvaltning av vårt planerade hus.

Tid och plats: Måndag  den 27 september, kl 18 -21, sal 12 i Sofielunds Folkets Hus, Rolfsgatan 16 (alldeles i närheten av byggplatsen i kvarteret Trevnaden!)
I huset finns ekologiskt café med kaffe/té, smörgåsar och kakor.

Vi ska ju så småningom teckna två avtal med husägaren MKB:
– ett hyresavtal och
– ett förvaltningsavtal

Några termer att känna till om hyresavtal:
Hyresrätt = ”vanligt” hyreskontrakt direkt med ägaren; hyresgästen har enligt lag minst tre månaders uppsägning och besittningsrätt, dvs kan inte sägas upp utan vidare. Hyrorna sätts enligt ”Malmömodellen”

Kooperativ hyresrätt = kooperativhusföreningen ”blockhyr” hela huset, eller de gemensamma lokalerna i huset, av ägaren. Hyresbeloppet förhandlas årligen.  För blockhyrda lägenheter tecknar medlemmarna hyreskontrakt med föreningen, och bestämmer gemensamt hyresbeloppet. Man har samma uppsägningsvillkor och besittningsrätt till sin lägenhet som i vanlig hyresrätt.

Förvaltningsavtal = handlar om vem – husägaren eller vi hyresgäster/kollektivhusmedlemmar –  som gör vad när det gäller husets skötsel, ekonomi och underhåll.

Det handlar om direkt fastighetsskötsel (städning, skötsel av gården, småreparationer), drift (avtal om el, VVS och annat), administration (bl a hyresdebitering, uthyrning, besiktning och – mycket viktigt för oss! – administration av hyreskön och urval av hyresgäster). I förvaltningen ingår också underhåll och större reparationer på kort och lång sikt.

Vad av detta kan vi göra, och vad vill vi göra? Hur påverkar de förvaltningsuppgifter vi tar oss, och den hyresform vi väljer, vårt liv i huset? Hur påverkar de hyresnivån?

Hur kan det då se ut i verkligheten? Här finns några länkar till existerande kollektivhus, som beskriver hur de har det ordnat. På  www.tunnan.org finns mycket  bra och detaljerad info om föreningen, deras avtal och vad de gör. Fler exempel är  www.treportar.se och www.stolplyckan.nu. På www.fyristorg.com finns en  lista med korta beskrivningar och länkar till de flesta kollektivhus i Sverige. Sidan www.kollektivhus.nu har mycket bra allmän info om kollektivhus och användbara länkar.

Till sist:
Det finns ett behov av större uppslutning på mötena. För att följa de stadgar vi alla beslutat om – för att vara medlem i Kollektiv Hus Malmö krävs det att man aktivt jobbar för huset –
funderar styrelsen nu på att lägga ett förslag om att några möten per år ska vara obligatoriska för medlemmar för att behålla sitt medlemskap och plats i kön. Med aktiva medlemmar får vi ett hus där de flesta är insatta i beslutsprocesser och underlag till varför saker är som de är, vilket är A och O för ett gott gemensamt boende.

Vi förstår såklart om det kan finnas anledningar till förhinder, men ni som har det får gärna höra av er till styrelsen och berätta om det så vi vet anledningen till eventuell inaktivitet och kan ge eventuellt förslag annat sätt att arbeta för framtagandet av huset.

Välkomna till detta möte nu på måndag och senare till det viktiga beslutsmötet lördag den 23 oktober kl 13 – 17!

Dags för beslutande medlemsmöte!

Vid vårt möte med MKB den 1 september fick vi en detaljerad tidplan för byggandet av Trevnadenprojektet. Kollektivhusföreningen måste ta ställning till flera viktiga saker till den 1 november för att byggplanerna ska fortsätta.

Det gäller förvaltningsformen – blockhyra eller direkthyra av MKB och ekonomiska och andra konsekvenser av de olika alternativen. Det gäller också arbetsfördelningen mellan MKB och oss för drift och skötsel av huset. Vilken ställning vi tar till detta hör också ihop med vår målsättning för huset – vi behöver alltså ta gemensam ställning de grundläggande värderingarna för hur vi vill att kollektivboendet ska fungera.

Det beslutande mötet blir lördag den 23 oktober kl 13 -17. Innan dess blir det ett info- och förberedande diskussionsmöte om förvaltnings- och driftsfrågorna måndag den 27 september. Lokal för mötena meddelas här på hemsidan.

Reservera redan nu tid för mötena! Det här är ett alldeles avgörande steg för att huset ska bli av, och hur det kommer att bli. Tillräckligt många medlemmar måste delta i diskussionerna och besluten för att det ska bli ett hållbart projekt som vi verkligen kan komma att bo i tillsammans.

Rivstart … OBS förvaltningsmötet flyttat!

Ojoj nu blev det lite väl snabbt i backarna.. Vi hann inte med att få till mötet om förvaltning till på söndag, utan måste skjuta på mötet till torsdagen efter. Förlåt förlåt detta sena meddelande! Men förhoppningsvis känner ni er pepp och har möjlighet att komma med på mötet, för det blir mycket viktig information om avtal och förvaltning, för- och nackdelar med kooperativ hyresrätt och Malmömodellen samt en diskussionsstund efter, då vi som förening bör bestämma oss kring detta.

Mötet hålls alltså den 26/8 kl 18.00 i matsalen  på Kvarnby fhsk, vån 3, Röda huset på Industrigatan 4 i Malmö. Kaffe och te kommer finnas.

Mötet om utformning och social design, den 29/8 – alltså söndagen efter- kommer hållas som det var tänkt kl 13-17  på Kvarnby, och det är också ett otroligt viktigt möte!!  Exakt dagordning skickas ut per mejl snarast. Heja heja, hoppas du vill hjälpa till att få detta hus byggt – det gör du just nu faktiskt enbart genom att dyka upp på dessa möten och vara en röst och ett ansikte.

Mycket varmt välkommen!

Hej alla! Hoppas ni njuter av den fantastiska sommaren! Det börjar dock närma sig en spännande och intensiv höst med mycklet arbete i föreningen! Terminen rivstartar med två viktiga och väldigt intressanta Temamöten, söndagen den 22/8 respektive 29/8. Först om förvaltning/avtal/sociala mervärden. Sen om arkitektur/utformning. Mötena kommer att hållas på Kvarnby Folkhögskola på efteremiddagstid, så reservera dessa tider redan nu.  Så fort vi har ett program läggs detta ut på hemsidan och skickas ut till alla.

Sommarhälsningar
Dennis

Kallelse till medlemsmöte 19/5!

Nya och gamla medlemmar välkomnas varmt till medlemsmöte för diskussion och planering av det fortsatta arbetet för vårt efterlängtade kollektivhus!

Tid: Onsdagen den 19 maj 2010 kl 18.30
Plats: Kvarnby Folkhögskola, Industrigatan 4, 3 vån.

Dagordning för Medlemsmöte

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av dagordning

3. Val av mötesordförande

4. Val av mötessekreterare

5. Val av två justerare

6. Presentation av styrelsen

7. Redogörelse för föreningens deltagande vid Kollektivhuskonferensen

8. Information kring kommande möte med MKB 100611

9. Plan för höstens verksamhet och styrelsens förslag på arbetsgrupper:

 • Förvaltning/upplåtelseform
 • Arkitektur/utformning
 • Rekrytering
 • Odling
 • Studieresor
 • Finansiering/bidrag
 • Aktivitet och trevnad
 • Information
 • Lobbying

10. Medlemsavgift för år 2010

11. Övriga frågor

Välkomna!

Styrelsen Föreningen Kollektivhus i Malmö

Årsmöte på onsdag

Det har gått ut en kallelse till alla på intresselistan att det är årsmöte nu på onsdag. Ett viktigt möte. Så kom!

Det behövs nytt blod i styrelsen, så passa på att nominera dig själv eller någon du tycker är lämplig (men glöm inte fråga personen först..)! Man kan även nominera under mötet.  Vi har försökt göra en så kort och koncis dagordning vi kunde så att det ska gå hyfsat fort.

Välkommen!

Tid: Onsdag den 28 april 2010 kl 18:00
Plats: Kvarnby Folkhögskola, Industrigatan 4, 3 vån.

Dagordning
1. Mötet öppnas
2. Val av mötesfunktionärer
3. Godkännande av dagordning
4. Verksamhetsberättelse
5. Rapporter
—–a mötet med MKB + samrådet
—–b föreningens ekonomi
6. Redogörelse för fortsatt verksamhet
7. Ansvarsfrihet avgående styrelse
8.Val av ny styrelse, revisorer, valberedning
9. Fastställande av medlemsavgift
10. Övriga frågor
11. Mötet avslutas

Sista mötet imorgon!

Ja just det, imorgon är den stora dagen, 20/3 då vi ska bestämma oss för vad vi tycker om alla de olika idéer som har kommit upp. På Konstnärernas Kollektivverkstad, Bragegatan 15 – mellan Heleneholms Friskis/Myrorna, Kriminellas Revansch i Samhället och Södra Sofielunds villaområde finns en stor industrifastighet som rymmer en massa konst & kultur – där har vi fått låna lokaler på 3’e vån – se skyltar

Det är helt ok att komma en stund, mötet pågår ca 11-17 men påverkanstorg är flexibelt för att rymma olika aktivitetsnivåer. Ingen arrangerad barnverksamhet, vi får passa dem ihop.

Vi ses!

Miljögruppen & Utformningsgruppen möte på måndag

På måndag kommer Utformningsgruppen och Miljögruppen att ha möten samtidigt på Kvarnby fhsk (där är gott om plats), 18-20 Industrigatan 4, 3 vån.
Då kommer vi att skriva ihop de förslag vi har diskuterat under hösten/vintern till förslags- och beslutsmötena.

Beslutsfasen närmar sig, föreningen ska under de närmaste sex veckorna gemensamt komma fram till hur vi vill att vårt hus ska se ut. Din röst behövs, och dina förslag, idéer och argument! 20/2 ska vi presentera alla förslag för varandra, och 20/3 ska vi besluta vilka vi gillar och inte.

Det är också OK att skriva ihop och lämna in förslag själv, högt som lågt, abstrakta värden (”vacker utsikt”) och konkreta förslag (”hönshus”). Ju bättre argumenterade desto bättre, och ju fler dess bättre. Imorgon kommer ett mail som förklarar hela proceduren, och då medföljer också en mall som man kan använda för att skriva ner sina förslag.

Välkommen!

Arbetsgruppsmöten den närmaste tiden

Arbetsgrupperna är de som diskuterar fram ett underlag till föreningens gemensamma åsikter om huset. Vi ska ju sätta ihop ett välgjort och konkret underlag till arkitekterna och MKB, så ju mer olika åsikter och kunskaper vi tillsammans kan bidra med desto bättre. Många små arbetsinsatser når mycket längre än få stora. Alla grupper är öppna, och det finns anteckningar här från tidigare möten

Planeringen under våren är att de tre arbetsgrupperna återupptar sitt arbete i januari:

Utformningsgruppen har möte 11/1,

Ekonomi/juridikgruppen har möte 21/1

Ekologi/miljögruppen har möte 25/1;

samtliga 18-20 på Kvarnby Folkhögskola, Industrigatan 4, 3 vån.

Arbetsgrupperna ska vara klara med sina förslag inför ett möte den 20/2 då förslagen presenteras och diskuteras, och sen ska föreningen besluta vad vi tycker den 20/3 – detta är vad vi sen presenterar för MKB på ett idéseminarium.

Inga förkunskaper krävs, häng på den grupp du tycker verkar spännande.Vi måste alla hjälpas åt om det ska bli nåt hus, blir det inte bra så kommer det inte att fungera, och då har vi bara oss själva att skylla! Arkitekterna verkar jättebra, men har inte erfarenhet av just kollektivhus, så det måste vi hjälpa till med

Måndagsmötet: Den spännande byggprocessen

Imorgon måndag (30/11) kommer Kristian Widén från institutionen för Byggproduktion på LTH.  Han är utbildad ingenjör och forskar på byggprocessen. Detta kanske inte låter så spännande som det faktiskt är. Här ett citat från institutionens hemsida:

”Ämnet byggproduktion behandlar ledning av byggprocessen från idé till återbruk. Med byggprocess avses här projektering, byggande och förvaltning i ett helhetsperspektiv.”

Precis vad vi behöver sätta oss in i nu!  Så kom och lyssna och ställ frågor. kl 18-20 i café Hjärtat i Röda huset på Kvarnby folkhögskola som vanligt. Välkommen!

ps. glöm inte att arbetsgruppen för utformningsfrågor har möte på onsdag. Samma tid, troligtvis samma plats..  Kom och tyck till! The more the merrier : )