Månadsarkiv: januari 2011

Nu blir det fest!

Nu blir det fest! Många nya medlemmar har kommit till under hösten, och alla medlemmar har inte träffats. Om alla känner fler i föreningen är det lättare att sätta igång och vara aktiv. Så därför, och för att göra något trevligt – underhållning utlovas -, blir det medlemsfest, lördagen den 29 januari, kl 19.00. Lokal ännu inte bestämd, vi meddelar per mail, men boka datum!

Sedan medlemsmöte torsdag den 10 februari kl 18, för att prata om föreningen . Vi behöver diskutera fram bra mötesformer, effektiv intern kommunikation, och hur vi fortsätter med den praktiska planeringen för att huset ska fungera, arbetsgrupper, studiecirklar, studiebesök, allmänna möten, m.m.

Välkomna!

Sammanfattning av beslutande medlemsmötet den 18 november 2010

21 medlemmar var närvarande. Vi tog beslut om:

– hyresformen. Den ska vara kooperativ hyresrätt, dvs föreningen blockhyr huset. Beslutet var enhälligt.

De följande punkterna ska vara föreningens utgångspunkt vid vidare förhandlingar med hyresvärden:

– vi kan alltså komma att behöva diskutera och fatta nya beslut om dem om det kommer fram praktiska/ekonomiska skäl för ändring,och/ eller hyresvärden har annan mening:

– om arbetsfördelningen mellan föreningen och hyresvärden – här bestämde vi att arbetsfördelningen ska omförhandlas med jämna mellanrum (2-3 år), med utgångspunkten att hålla föreningens kostnader nere, och betungande/konfliktskapande arbetsuppgifter utanför de boendes ansvarsområde.

– om fördelning av lägenheterna – vi bestämde att, när de som är medlemmar vid första lägenhetsfördelningen har fått lägenhet, ska nya hyresgäster väljas från den allmänna bostadskön.

– om besiktning vid avflyttning – det ska vara hyresvärden som utför denna.

– om hyreshantering (avier och inbetalningar) – ska skötas av hyresvärden, men föreningen tar på sig att vid behov påminna om hyresinbetalning.

– om reparation och underhåll – hyresvärden ska ansvara för större reparationer, yttre underhåll och själva huset, föreningen ska stå för mindre underhåll/reparationer av lägenheter och gemensamma utrymmen

– om gemensam utrustning/inredning – föreningen vill ha beslutanderätt över detta

– om löpande städning av gemensamma utrymmen, och skötsel av grönyta, trädgård,uteplatser – föreningen ansvarar för detta. Alla punkterna togs enhälligt utom om hyreshantering och skötsel av grönyta, trädgård och uteplatser, där det fanns enstaka röster mot.

Nästa steg är alltså att presentera och diskutera dessa beslut med MKB.