Om oss

Föreningen Kollektivhus i Malmö (KiM) är en partipolitiskt- och religiöst obunden intresseförening som verkar för att få fram nya kollektivhus i Malmö. Det vill vi kunna göra på alla sätt; genom nybyggnation, genom att hyra äldre och lämpliga fastigheter eller låta bygga om befintliga hus till våra medlemmars behov.

KiM bildades under 2009 för att samla människor intresserade av att leva kollektivt i stan och som ville vara med om att planera byggandet av ett nytt kollektivhus. Idén hade fötts vid ett middagsbord när några vänner diskuterade hur trevligt det hade varit att kunna bo kvar i stan och samtidigt leva hållbart och i gemenskap med andra familjer. Vi har nu sett till att ett kollektivhus har byggts – men vill vi bygga fler!

Om du tycker att det verkar lockande att leva lite mer kollektivt i stan och kanske har egna tankar om hur ett sådant hus ska utformas så kom med i föreningen! Mer information om medlemskapet hittar du under fliken “Bli medlem”.

Men kom gärna på ett medlemsmöte även om du bara är nyfiken! Tid och plats för mötena finns i kalendariet på hemsidan, i högerspalten.

Föreningen har även en intern hemsida, öppen för medlemmar. Där finns alla kallelser till medlems- och arbetsgruppsmöten, mötesanteckningar och diskussioner. När du blivit medlem kan du skaffa ett användarkonto och logga in på http://kollektivhusmedlem.wordpress.com/