Välkommen till oss!

KiM (Kollektivhus i Malmö) är en ideell förening som arbetar för att fler ska kunna bo kollektivt i Malmö. Det kan handla om nybyggnation eller ombyggnad av befintliga hyresfastigheter eller industrilokaler.
Vi odlar kontakter med fastighetsägare, byggbolag, tjänstemän inom kommunen och andra aktörer på bostadsmarknaden.

Läs mer

Annonser

Välkommen till öppet medlemsmöte med spännande gäster

Med en bostadsmarknad som är hårt pressad och allt fler som inser nyttan med delningsekonomi och gemensamt arbete finns det en bra grogrund för kollektivhus just nu. Vi i KiM jobbar aktivt för att få till fler kollektivhus i Malmö. Väntelistan till det befintliga hus som blivit till genom engagemang från KiM är väldigt lång och vi är övertygade om att allt fler har upptäckt fördelarna av att bo kollektivt.
Vi bjuder därför in alla er som är intresserade till ett öppet möte för att diskutera kollektivt boende, informera om vad som är på gång och peppa fler att bli medlemmar och engagerade i KiM.
Vi har flera projekt på gång som vi gärna vill berätta om för er. Vi har bra kontakter till olika fastighetsägare och fortsätter hålla oss uppdaterade om vad som är på gång, även fastighetsägare kan dra nytta av den stabilitet det innebär att hyra ut bostäder som kollektivhus.
Kvällens gäster är bland annat Anna Wiking, Fastighetsägare Syd AB, som har varit engagerad i byggandet av SoKo, och Hjalmar Falck, Malmö stad & Fastighetsägare Sofielund, som är engagerad i att skapa goda förutsättningar för nya kollektivhus i samarbete mellan Sofielunds fastighetsägare och KiM.
Vi kommer också att berätta om ETC Byggs nya passivträhus i Hyllie, och KiMs möjligheter att vara med i planeringen av en kollektivhusdel med cirka 20 lägenheter i projektet.
På mötet kommer vi att presentera två studiecirklar som som handlar om kollektivt boende. I den ena lär vi ut allt om det kommande projektet, presenterar KiM, besöker SoKo, hälsar på i Stads-byggnadshuset, Hyresgästföreningen, Boplats Syd med mera. I den andra studiecirkeln pratar vi om vad det innebär att bo i kollektivhus, hur föreningsdemokratin fungerar, vad den kooperativa hyresrättsföreningen innebär med mera. Studiecirklarna ger en chans att lära känna varandra och lära sig mer om kollektivt boende.
Kanske drömmer du fritt om ett framtida kollektivt boende som du vill vara med att bygga upp och planera från grunden? Eller så vill du göra något mer småskaligt vid en ombyggnation i en befintlig byggnad? Kanske vill du bo mitt i Malmö, eller i utkanten? Kanske har du redan en vängrupp som vill bo ihop men behöver lite struktur, tips och råd kring hur ni ska gå tillväga?
Kom på vårt öppna medlemsmöte den 30/9 kl 14-17, i Sofielunds Kollektivhus matsal Sofielundsvägen 71, 214 34 Malmö. Bjud gärna in alla som kan tänkas vara intresserade!

Bli medlem

Föreningen Kollektivhus i Malmö består av alla oss som engagerar sig i KiM, såklart är det viktigt och kul om vi blir fler medlemmar, det är väldigt enkelt!

För att bli medlem i KiM ska du:

  1. Sätta in 100 kronor på föreningen KiM:s konto hos Swedbank, bankgiro 667-1283.
  2. Till vår mailadress kollektivhusmalmo@gmail.com skicka ditt namn, födelsedatum (ÅÅMMDD) adress, telefon och mailadress.

husskiss

Det finns många anledningar att bli medlem!

I intresseföreningen Kollektivhus i Malmö, KiM, samlas vi som vill skapa fler kollektivhus och gemenskapsboenden i Malmö. KiM är den naturliga samarbetsparten för fastighetsägare som vill upplåta sina hus till kollektiv. Vi är även ett forum för redan existerande kollektiv. Här kan du engagera dig i den grad du vill med att skapa nya kollektivmöjligheter och att öka och sprida information om kollektivt boende i Malmö. 

Vi behöver dig som vill vara aktiv men även dig som bara vill stödja föreningens arbete! Medlemskap innebär inga särskilda förpliktelser eller förmåner, men du får våra utskick och är röstberättigad i föreningen. För medlemmar finns en intern hemsida om allt som är på gång i föreningen och ett diskussionsforum.

Medlemskap i KiM kostar 100 kr/år/person som fyllt 18 år. Avgiften gäller kalenderåret ut. Den som vill förnya sitt medlemsskap betalar avgiften för det nya året senast den 28:e februari.

Föreningens konto finns hos Swedbank: bankgiro 667-1283.

Det är viktigt att vid betalning skriva för- och efternamn namn på den/de personer som betalningen avser, gärna också e-postadress.

OBS! När du har betalat in din medlemsavgift till kontot så ska du även mejla följande uppgifter till kollektivhusmalmo@gmail.com (gäller nya medlemmar):

  • Namn

  • Födelsedatum (ÅÅMMDD)

  • Adress

  • Telefon

  • E-post

* Den som går med i föreningen efter 30 september behöver bara betala halv avgift (50 kr) för innevarande år.

Kollektivboende: som en stor familj

Tidningen senioren skriver om kollektivboendet Färdknäppen, på Södermalm i Stockholm, som grundades för 20 år sedan.

”Idag finns en lång kö av människor som gärna vill flytta in i huset. De flesta av dem kommer aldrig att hinna flytta in under sin livstid, tyvärr. Som tur är finns det tre andra kollektivhus för »andra halvan av livet« i Stockholm, så Monica brukar hänvisa dit.”

Läs artikeln här .

Bo tillsammans!

Nu finns det ett nytt nummer av Bo tillsammans! Du kan hitta det här

Medietips

Du kan lyssna på ett intressant inslag i Godmorgon Världen från den 27:e april om kollektivhus här: Kollektivboende populärt igen

Och läsa ett reportage i Fastighetstidningen om bla byggemenskaper här: De bygger sin egen gemenskap

Byggherrar-2

ETC Bygg

Tips! Aktionsgruppen för ETC Bygg har möte den 16/4 kl 18.30 på garaget, Lönngatan 30. De skriver:

ETC Bygg är ett företag i rörelsen ETC som syftar till att få igång byggande av hyreshus utan vinstjakt, utan miljöförstöring och med lägre hyror. ETC Bygg har även ett uttalat mål att skapa ett nytt sätt för människor att spara utanför banksystemet. Hyresnivåerna hålls låga i ETC Byggs trähus genom att hela projektet finansieras genom crowdfunding, vilket innebär att privatpersoner lånar ut pengar till projektet med två procents ränta. På det sättet finns inga avkastningskrav, vilket allmännyttan oftast har att förhålla sig till. Dessutom sjunker driftskostnaden i och med att husen inte behöver värmas upp på traditionell väg.
Gå gärna med i vår facebookgrupp ETC BYGG i Malmö https://www.facebook.com/groups/316977145446397/about/.

etcbygghusfull

Styrelsemöte och vårplaner

husbild5

Nu har vi haft ett konstituerande styrelsemöte.
Vi delade ut uppgifter för styrelsen: Pål är ordförande och sammankallande för styrelsen, Jan-Erik är kassör, Mats tar hand om mailen och medlemskontakt via mailen, Isabel tar hand om kontakten via hemsida och facebook. Hela styrelsen ansvarar för att till Isabel skicka information som ska läggas ut.

Målet för KiM just nu är att fortsätta höra av oss till fastighetsägare och sprida fördelar med kollektivhus. Samt att öka vårt medlemsantal och få fler som vill vara aktiva i KiM. Läget för att få till stånd fler kollektivhus känns bra och vi vill gärna vara fler så vi kan ta tillvara möjligheter och vara en kraft och resurs inför fastighetsägare.

För att växa och få folk att ta steget att bli aktiva i KiM har vi planerat aktiviteter under våren:

I början av april kommer Etc-bygg ha ett öppet möte om det trähus de ska bygga i Hyllie, vi tänker sprida information om projektet och mötet. Dessutom kan det vara ett bra tillfälle att sprida info om KiM. Så Mats ska fråga Johanna om hon vill uppdatera vårt flygblad. Då har vi något att dela ut och lägga på ställen för att få större spridning om att KiM finns och vad vi gör.

I början av maj ska vi ha ett öppet medlemsmöte där Anna Viking från Fastighetsägarna syd kommer och pratar från fastighetsägarnas perspektiv. Anna har dessutom varit engagerad i uppförandet av SoKo.

Utifrån detta medlemsmöte tänker vi oss att det ska startas en studiecirkel om kollektivt boende som några på årsmötet pratade om. Vi vill dessutom få fler medlemmar i fastighetsgruppen, och tänker därför presentera den när vi pratar om vad som är på gång i KiM.

Vi bestämde att för att öka på vår kunskap och sprida info om KiM ska ska personer från KiM gå på konferensen Byggemenskaper i Skåne. Dessutom ska vi höra med kontakter om de vill göra en (eller två) kort film om hur (bra) det är att bo i kollektivhus.
Vi ska fortsätta ha kontakt med fastighetsägare i de många projekt vi vet är på gång.
Dessutom ska vi lägga ut allt vi snubblar över som kan vara intressant på vår facebooksida och hemsida.
Vi ser fram mot en händelserik vår!