Välkommen till oss!

KiM verkar för att försöka få fram nya kollektivhus i Malmö. Det finns många idéer att utveckla och engagera sig för i eller ihop med föreningen. Vill du veta mer om oss? Hör av dig eller kom till ett medlemsmöte!

Annonser

Möte om boendeformer den 17/9 kl 18

91a52ba1f2bdee949e1d011c74393332

Nu närmar sig medlemsmötet och inför det behöver vi ladda med en kraftansträngning för att fastighetsägare och byggherrar ska uppmärksamma möjligheten att bygga kollektivhus. Kollektivhus kan betyda många olika saker för olika individer. KiM vill ge möjlighet för alla att utarbeta varierande former av kollektiva boenden för gemenskap där social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet blir centralt.

Det finns inte några förgivettagna former för hur ett kollektivboende kan utformas. Några ser framför sig ett nybyggt eller renoverat hus med egen lägenhet men många olika gemensamma lokaler för mer eller mindre organiserade aktiviteter. För andra räcker det med att den egna lägenheten kompletteras med en mindre lokal för möjligheter till gemenskap. Bland de redan existerande kollektivhusen i landet finns många olika former. På föreningen webplatsen för Kollektivhus.nu (http://kollektivhus.se/) finns många beskrivningar av en variation av byggda hus över hela landet.

KiM har kontakt med byggherrar och fastighetsägare men dessa behöver konkreta förslag på önskemål från KiM:s medlemmar omkring olika former för gemenskapsboenden.

Vi söker därför dig som vill vara med att utarbeta förslag som kan presenteras för fastighetsägare och byggherrar.

Välkommen till vårt första möte den 17:e september! Plats skickas ut till de som anmält sig när mötet närmar sig.

OBS! Anmäl dig till ingerassarson@hotmail.com senaste den 16 september.

Medlemsmöte 1/10 kl 16

mg_3454_sa

Välkomna på möte för KiM den 1:a oktober kl 16.00! Vi kommer att vara i matsalen på Sofielunds kollektivhus (SoKo) på Sofielundsvägen 71, ingång från gården.

Vi bjuder på fika och diskuterar vad KiM är och vill göra, vad som är på gång och hur vi vill skapa kollektiva boendeformer ihop.

Mötet sammanfaller med öppet kollektivhushus på SoKo, så alla som är intresserade kan passa på att se hur ett kollektivhus kan fungera i praktiken.
Kollektivhuset har öppet med fika och loppis 13- 16 och det blir rundvandring 13, 14 och 15.

KIM:s möte är öppet så välkomna att sprida evenemanget och ta med vänner och andra intresserade till mötet!

Föreningen Kollektivhus NU

Vill ni få mer information om kollektivhus över lag är föreningen kollektivhus NU bra. ”Kollektivhus NU är en nationellt verksam förening baserad på existerande kollektivhus och fristående föreningar. Den syftar till att förbättra valmöjligheterna på den svenska bostadsmarknaden vad avser olika former för gemenskapsboende. Föreningen stöder existerande kollektivhus liksom grupper som arbetar för att skapa nya kollektivhus.” gå in på http://kollektivhus.seför mer info!

Layout 1

Bli Medlem!

tistel

För att kunna påverka, komma med idéer och vara en grupp att räkna med är det bra om vi är så många medlemmar i KiM som möjligt. Är du medlem så står du dessutom i kö till de bostäder som omvandlas/blir till genom våra samarbeten. Kanske har du tänkt bli medlem länge men så blir det inte av?
 
Vi tänkte påminna er om att det är väldigt enkelt!
Du sätter in årsavgiften på 100 kr på Swedbank bankgiro 667-1283
Se mer info under om oss/ bli medlem.
Det är viktigt att vid betalning skriva för- och efternamn på den/de personer som betalningen avser, gärna också e-postadress.
 
OBS! När du har betalat in din medlemsavgift till kontot så ska du även mejla följande uppgifter till kollektivhusmalmo@gmail.com (gäller nya medlemmar):
 
Namn
Födelsedatum (ÅÅMMDD)
Adress
Telefon
E-post
 
Lätt som en plätt!

På gång i KiM

pionerkim

Det är en spännande tid för alla oss som vill bo kollektivt i Malmö! I takt med att Malmös befolkning ökar behöver staden förtätas. Samtidigt blir hållbarhetsaspekter allt viktigare, både miljömässiga och sociala. Dessutom tas förankring hos boende och engagerade på allt mer allvar av kommun och fastighetsägare.
KiM blir här en givande samarbetspartner för fastighetsägare, Malmö stad och alla som är intresserade av att planera och utveckla områden, bygga om och bygga nytt. Vi kan bidra med kunskap, engagemang och idéer för nya sätt att bo, umgås och samarbeta.

Ett intressant område där det händer mycket och finns en bra chans för oss att påverka vilka typer av boendeformer som kan skapas är Sofielund. Nära SoKo, det kollektivhus som redan skapats ur KiMs engagemang kan vi jobba för fler kollektiva lösningar.

En samarbetsorganisation mellan Malmö stad, fastighetsägare, företagare och boende (BiD) har bildats med målet att utveckla stadsdelen Sofielund från ett osäkert, delvis fattigt och nedgånget område till en föregångsstadsdel.
Miljömässigt, vad avser känsla av trygghet för medborgarna, kulturellt och ekonomiskt. Hos fastighetsägarna finns ett uttalat syfte att öka värdet på fastigheter och tomter, medan Malmö stads mål innebär att dra till sig kapital och investerare, minska arbetslösheten, bidragsberoendet och kriminaliteten i området samt att skapa en god och blandad boendemiljö och en attraktiv stadsdel för alla invånare i samarbete med de som bor och verkar där. Och då kan kollektivhus fungera som en stabiliserande ingrediens. Något som både fastighetsägare och kommunen har fått upp ögonen för.
Malmö stad har fått medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden för ett utvecklingsarbete som sträcker sig fram till år 2030. I det arbetet tillhör hela Sofielund och även området mellan Norra Grängesbergsgatan och Lantmannagatan de prioriterade områdena. Här finns bland annat tankar om att öka bostadsbeståndet både genom nybyggnation och genom ombyggnad av industri- och lagerlokaler.
BiD (Buisness Improvement Districts) är en modell som utvecklats i USA och Kanada för att arbeta med eftersatta områden i städer i en såväl ekonomiskt som socialt hållbar riktning. I Malmö står BiD för Boende, Integration och Delaktighet.

Det är många som står i kö till SoKo, som kanske inte vet att det är en väldigt lång kö med ganska låg möjlighet att få en lägenhet. Många av dessa (er?!) borde vara intresserade av att gå med i KiM. Speciellt som det är mycket spännande på gång och känns som en verklig möjlighet att få bo kollektivt och att påverka vilka typer av boende vi vill ha. När vi blir fler medlemmar får vi en starkare röst och vi kan för fastighetsägare visa upp en lista på alla som bara väntar på att få flytta in i kollektivhus!
Du blir medlem genom att maila namn, födelsedatum (ååmmdd), adress och e-post till kollektivhusmalmo@gmail.com samt betala årsavgiften på 100 kr till bankgiro 667-1283. Det är viktigt att vid betalning skriva för- och efternamn namn på den/de personer som betalningen avser, gärna också e-postadress. Medlemsskapet ställer dig automatiskt i bostadskö till framtida kollektivhus!

KiM är just nu organiserat i olika grupper:
Fastighetsgruppen som har kontakt med fastighetsägare med mål att nya kollektivhus kan byggas och gamla byggnader kan byggas om till kollektivhus.
Brukargruppen diskuterar hur vi vill att framtidens kollektivboenden ska se ut? Vi behöver er, som vill vara med och skissa på olika förslag till de fastighetsägare som nu har visat intresse för att bygga eller bygga om tillsammans med oss. Intresserade: Hör av er till ingerassarson@hotmail.com.
Infogruppen uppdaterar om vad som händer i KiM.
Studiecirkelsgruppen som planerar att ha studiecirklar om bla stadsutvekling och boendeformer.

Årsmöte i KIM

Vill du bo i en lägenhet i ett kollektivhus? Vi i KiM har kontakter med intresserade fastighetsägare, som antingen kan tänka sig bygga om ett befintligt hus eller bygga nytt. Var med från början och planera hur din lägenhet ska se ut, under vilka former gemenskapen ska ske och hur utemiljön ska utformas.

Malmö växer, hus byggs, hus rivs, hus renoveras, översiktsplanen revideras… Nu är ett unikt tillfälle att hänga på de fastighetsägare som visat intresse för kollektiva boendeformer.

Kom till vårt öppna årsmöte den 16 mars klockan 18! Då startar vi genom att informera, diskutera och gruppera oss omkring hur vi kan arbeta tillsammans inför att nästa kollektivhus snart kan börja byggas.

Vi är i en lokal inne på gården på Lantmannagatan 25, ingång från Bokgatan.

 

Det blir ingenting med Vårsången men fortsättning följer!

Eftersom inflyttning i huset i Vårsången är planerad redan till mars 2017 är det för kort tid för att det ska vara realistiskt att planera någon form av kollektivhus där.

Fastighetsägaren är intresserad av att diskutera samarbete med KiM om kollektivhus i ett lite längre tidsperspektiv, i första hand om ca ett år, och diskussioner om detta kommer att inledas efter årsskiftet.