Välkommen till oss!

(English below)

KiM (Kollektivhus i Malmö) är en ideell förening som arbetar för att fler ska kunna bo kollektivt i Malmö. Det kan handla om nybyggnation eller ombyggnad av befintliga hyresfastigheter eller industrilokaler.
Vi odlar kontakter med fastighetsägare, byggbolag, tjänstemän inom kommunen och andra aktörer på bostadsmarknaden.

Eng:
KiM (Collective housing Malmö) is a nonprofit organisation working towards more people being able to live in collectively in Malmö. This can entail building new houses, or remodeling existing rental properties or industrial premises.
We build connections with property owners, construction companies, officials in the municipality and other participants on the housing market.

Läs mer

Välkomna till KiM:s årsmöte 3/3 kl 18

Välkomna till KiMs årsmöte
tisdagen den 3 mars kl 18.00

Plats: Sofielunds kollektivhus i matsalen, Sofielundsvägen 71

Denna kväll får vi även besök av Juliet Leonette Lindren och Kristina Lembre som är projektledare för Sharing Cities Sweden. De kommer att prata om delningsekonomi samt om den pågående stadsutvecklingen och byggprocessen i Sege Park.

Varmt välkomna,
Styrelsen i KiM

Medlemsavgift 2020

Banner1-851pxFB

Nu är det dags att förnya ditt medlemsskap för 2020. Det är enkelt! Medlemskap i KiM kostar 100 kr/år/person som fyllt 18 år. Avgiften gäller kalenderåret ut. Den som vill förnya sitt medlemsskap betalar avgiften för det nya året senast den 28:e februari.

Är du medlem sedan tidigare:

Sätt in 100 kr på föreningen KiM:s konto hos Swedbank, bankgiro 667-1283. Obs! Kom ihåg att i meddelanderaden skriva för- efternamn och mailadress.

Är du inte medlem sedan tidigare:

  1. Sätta in 100 kronor på föreningen KiM:s konto hos Swedbank, bankgiro 667-1283. Skriv namn och mailadress som meddelande.
  2. Till vår mailadress kollektivhusmalmo@gmail.com skicka ditt namn, födelsedatum (ÅÅMMDD) adress, telefon och mailadress.

I intresseföreningen Kollektivhus i Malmö, KiM, samlas vi som vill skapa fler kollektivhus och gemenskapsboenden i Malmö. KiM är den naturliga samarbetsparten för fastighetsägare som vill upplåta sina hus till kollektiv. Vi är även ett forum för redan existerande kollektiv. Här kan du engagera dig i den grad du vill med att skapa nya kollektivmöjligheter och att öka och sprida information om kollektivt boende i Malmö. 

Vi behöver dig som vill vara aktiv men även dig som bara vill stödja föreningens arbete! Medlemskap innebär inga särskilda förpliktelser eller förmåner, men du får våra utskick och är röstberättigad i föreningen. 

Höstens studiecirkel

Nu har vi haft första studiecirkelstillfället och bestämt att kommande tillfällen blir:

*12/11 Din Kollektivhusdröm- hur ser den ut?

* 19/11 Vilken betydelse har den föreningsdemokratiska ledning- och organisationsfilosofin för medlemmar i kollektivhuset?

*26/11 I ett kollektivhus får medlemmar bestämma det mesta, men inte allt!

Studiecirkeln kommer att vara tre tisdagar i rad i NBV:s lokaler på Ystadvägen 15, ett fristående rött tegelhus i 2 våningar, ingång på kortsidorna, snett emot Myrorna. kl 18.30-20.30.
Välkomna även om ni inte kunde komma på första tillfället!

Studiecirkel med start 5 november

Nu drar vi igång studiecirkel nr 2 om vad det innebär att bo och leva i ett kollektivhus. Bifogat finns mer information om vad vi kommer ta upp i cirkeln. Cirkeln planeras pågå fram till jul och består av 4 träffar.
*
Första tillfället: 5 november kl 18.30-20.30 (vi bestämmer sedan gemensamt de kommande tillfällen) 
Plats: NBV´s lokaler på Ystadvägen 15, ett fristående rött tegelhus i 2 våningar, ingång på kortsidorna, snett emot Myrorna.
*
Svara gärna till kollektivhusmalmo@gmail.com om du är intresserad av att gå cirkeln eller har frågor. 
Välkomna!

KiM_Studiecirkel

Studiebesök, BoAktiv Landgången 20/10 kl 15

Studiebesök-Kim
Välkommen på studiebesök hos bostadskooperativet BoAktiv Landgången i Bunkeflostrand för att ta del av hur detta kollektivhus fungerar. Det blir rundvandring, kort samtal och tid för frågor.
 
Tid: Söndagen 20 oktober, kl 15.00
Plats: Sadelmakarebyn 6C, 21840 Bunkeflostrand
 
Huset består i själva verket av fem hus bl.a. två fyravåningars lägenhetshus med 20 lägenheter i vardera och ett 210 kvm gemensamhetshus som innehåller stor matsal och stort kök (där det lagas mat lagar och äts gemensamma måltider tre dagar i veckan), ett samvarorum med bibliotek, ett hobbyrum, två gästrum och ett föreningskontor.
För mer information: http://www.boaktiv.se/
 
OSA gärna så vi vet ungefär hur många vi blir.

Promenad i Södra Kirseberg/Östervärn 26/5 kl 15

k_bild_bengt_wahlgren

I Södra Kirseberg och vid Östervärn kommer det att byggas väldigt mycket framöver. Det är ett spännande område och KiM är intresserade av att ta tillvara intresset för de som kommer att bo där. Vi är intresserade av barn-och äldreperspektivet och att det byggs på ett sätt som gör det lätt och attraktivt att mötas och umgås.

Under utställningsperioden 1 mars – 31 maj 2019 går det att tycka till och lämna synpunkter på förslaget på översiktsplanen. Det är alltså nu vi har tillfälle att tycka till om hur det ska bli! Mer info och förslaget till översiktsplanen hittar du här: https://malmo.se/fopkirseberg

Vi har bjudit in Lars Böhm för att tala om översiktsplanen för Södra Kirseberg/Östervärn den 28/5 kl 18.00 på Sofielunds Kollektivhus.

För att förbereda inför samtalet den 28:e och för alla som är intresserade av att se området och drömma kring hur det kan bli bjuder vi in till en promenad. Den 26/5 kl 15.00 samlas vi vid Vårsången skola Östergårdsg. 2 kl och går på en gemensam promenad. Välkomna!

Samtal om översiktsplanen för Södra Kirseberg/Östervärn den 28/5 kl 18-19

20180705-Kirseberg-aerial-MW-low-res-.webb

KiM har bjudit in Lars Böhm för att tala om översiktsplanen för Södra Kirseberg/Östervärn, ett område där det ska byggas väldigt mycket framöver.

Översiktsplanen för Södra Kirseberg och Östervärn är en fördjupning av den kommuntäckande översiktsplanen. Den beskriver målen för utbyggnaden av området och lägger fast de övergripande strukturerna.

Planområdet omges av Kirsebergsstaden i norr, Östervärn och Ellstorp i söder och Johanneslust i öster. I planområdet ligger Järnvägsverkstäderna och Östervärns station, samt delar av Johanneslust och Ellstorp.

Under utställningsperioden 1 mars – 31 maj 2019 går det att tycka till och lämna synpunkter på förslaget. Det är alltså nu vi har tillfälle att tycka till om hur det ska bli! Mer info och förslaget till översiktsplanen hittar du här

Välkomna till matsalen i bottenplan av Sofielunds Kollektivhus, Sofielundsvägen 71, den 28/5 kl 18-19, vi bjuder på fika!