Välkommen till oss!

(English below)

KiM (Kollektivhus i Malmö) är en ideell förening som arbetar för att fler ska kunna bo kollektivt i Malmö. Det kan handla om nybyggnation eller ombyggnad av befintliga hyresfastigheter eller industrilokaler.
Vi odlar kontakter med fastighetsägare, byggbolag, tjänstemän inom kommunen och andra aktörer på bostadsmarknaden.

Eng:
KiM (Collective housing Malmö) is a nonprofit organisation working towards more people being able to live in collectively in Malmö. This can entail building new houses, or remodeling existing rental properties or industrial premises.
We build connections with property owners, construction companies, officials in the municipality and other participants on the housing market.

Läs mer

Höstens studiecirkel

Nu har vi haft första studiecirkelstillfället och bestämt att kommande tillfällen blir:

*12/11 Din Kollektivhusdröm- hur ser den ut?

* 19/11 Vilken betydelse har den föreningsdemokratiska ledning- och organisationsfilosofin för medlemmar i kollektivhuset?

*26/11 I ett kollektivhus får medlemmar bestämma det mesta, men inte allt!

Studiecirkeln kommer att vara tre tisdagar i rad i NBV:s lokaler på Ystadvägen 15, ett fristående rött tegelhus i 2 våningar, ingång på kortsidorna, snett emot Myrorna. kl 18.30-20.30.
Välkomna även om ni inte kunde komma på första tillfället!

Studiecirkel med start 5 november

Nu drar vi igång studiecirkel nr 2 om vad det innebär att bo och leva i ett kollektivhus. Bifogat finns mer information om vad vi kommer ta upp i cirkeln. Cirkeln planeras pågå fram till jul och består av 4 träffar.
*
Första tillfället: 5 november kl 18.30-20.30 (vi bestämmer sedan gemensamt de kommande tillfällen) 
Plats: NBV´s lokaler på Ystadvägen 15, ett fristående rött tegelhus i 2 våningar, ingång på kortsidorna, snett emot Myrorna.
*
Svara gärna till kollektivhusmalmo@gmail.com om du är intresserad av att gå cirkeln eller har frågor. 
Välkomna!

KiM_Studiecirkel

Studiebesök, BoAktiv Landgången 20/10 kl 15

Studiebesök-Kim
Välkommen på studiebesök hos bostadskooperativet BoAktiv Landgången i Bunkeflostrand för att ta del av hur detta kollektivhus fungerar. Det blir rundvandring, kort samtal och tid för frågor.
 
Tid: Söndagen 20 oktober, kl 15.00
Plats: Sadelmakarebyn 6C, 21840 Bunkeflostrand
 
Huset består i själva verket av fem hus bl.a. två fyravåningars lägenhetshus med 20 lägenheter i vardera och ett 210 kvm gemensamhetshus som innehåller stor matsal och stort kök (där det lagas mat lagar och äts gemensamma måltider tre dagar i veckan), ett samvarorum med bibliotek, ett hobbyrum, två gästrum och ett föreningskontor.
För mer information: http://www.boaktiv.se/
 
OSA gärna så vi vet ungefär hur många vi blir.

Promenad i Södra Kirseberg/Östervärn 26/5 kl 15

k_bild_bengt_wahlgren

I Södra Kirseberg och vid Östervärn kommer det att byggas väldigt mycket framöver. Det är ett spännande område och KiM är intresserade av att ta tillvara intresset för de som kommer att bo där. Vi är intresserade av barn-och äldreperspektivet och att det byggs på ett sätt som gör det lätt och attraktivt att mötas och umgås.

Under utställningsperioden 1 mars – 31 maj 2019 går det att tycka till och lämna synpunkter på förslaget på översiktsplanen. Det är alltså nu vi har tillfälle att tycka till om hur det ska bli! Mer info och förslaget till översiktsplanen hittar du här: https://malmo.se/fopkirseberg

Vi har bjudit in Lars Böhm för att tala om översiktsplanen för Södra Kirseberg/Östervärn den 28/5 kl 18.00 på Sofielunds Kollektivhus.

För att förbereda inför samtalet den 28:e och för alla som är intresserade av att se området och drömma kring hur det kan bli bjuder vi in till en promenad. Den 26/5 kl 15.00 samlas vi vid Vårsången skola Östergårdsg. 2 kl och går på en gemensam promenad. Välkomna!

Samtal om översiktsplanen för Södra Kirseberg/Östervärn den 28/5 kl 18-19

20180705-Kirseberg-aerial-MW-low-res-.webb

KiM har bjudit in Lars Böhm för att tala om översiktsplanen för Södra Kirseberg/Östervärn, ett område där det ska byggas väldigt mycket framöver.

Översiktsplanen för Södra Kirseberg och Östervärn är en fördjupning av den kommuntäckande översiktsplanen. Den beskriver målen för utbyggnaden av området och lägger fast de övergripande strukturerna.

Planområdet omges av Kirsebergsstaden i norr, Östervärn och Ellstorp i söder och Johanneslust i öster. I planområdet ligger Järnvägsverkstäderna och Östervärns station, samt delar av Johanneslust och Ellstorp.

Under utställningsperioden 1 mars – 31 maj 2019 går det att tycka till och lämna synpunkter på förslaget. Det är alltså nu vi har tillfälle att tycka till om hur det ska bli! Mer info och förslaget till översiktsplanen hittar du här

Välkomna till matsalen i bottenplan av Sofielunds Kollektivhus, Sofielundsvägen 71, den 28/5 kl 18-19, vi bjuder på fika!

Studiecirkel, träff 8, den 2/4 kl 18.30

Välkomna till den sista träffen i vår studiecirkel. Vi får en chans att utvärdera vår cirkel, tala om hur vi ser på kollektivboende, vad vi drömmer om och spåna kring framtiden. Vi har också tänkt det som ett tillfälle att planera en utåtriktad aktivitet.

Mötet sker den 2:a april i NBV:s lokaler på Ystadvägen 15 kl 18.30-20.30 (mittemot ”ugglehuset” och in på gården mot myrorna fast till höger) Den närmsta busshållsplatsen är 2:ans hållplats Dalslandsgatan.

Det är helt ok att starta i studiecirkeln även om du inte kunnat komma på de första träffarna!

Vi bjuder på fika. Välkomna!

Årsmöte idag 17/3

IDAG söndag 17 mars på KiMs årsmöte får vi besök av Tore Wizelius som kommer att berätta en kooperativ hyresgästförening han har varit med och bildat. Det är en gammal lantmannaskola som nu ska byggas om till 14 små lägenheter. Mer info om Hambo bogemenskap:
 
 
Årsmötets program
Söndag 17 mars
13.15 guidad visning av kollektivhuset Soko. Anmälan, se nedan.
14.00–16.00 årsmöte, se bif dagordning
Förutom det formella mötet kommer presentation att hållas av olika projekt som är på gång. Vi visar också en kort dokumentärfilm från kollektivet Färdknäppen i Stockholm inspelad 1997.
16.15 guidad visning av kollektivhuset Soko. Anmälan, se nedan.
Plats: Soko, Sofielunds kollektivhus, Sofielundsvägen 71, Malmö
 
Anmälan för visning: ullabritt.swensson@gmail.com
Varmt välkomna!
Styrelsen
KiM