Månadsarkiv: oktober 2010

Viktigt beslutsmöte på lördag 23/10!

Alla medlemmar är välkomna till beslutande medlemsmöte lördag den 23 oktober kl 13- 17. Plats: Sofielunds Folkets hus, Rolfsgatan 16,sal 12. I huset finns ekologiskt café.

Alla medlemmar har fått kallelse samt underlag för beslut skickade till sig per e-post. Om du inte tagit emot e-postmeddelandet och önskar att det skickas igen kan du höra av dig till e-postadressen till e-postadressen kollektivhusmalmo@gmail.com

Om beslutsnivå och beslutsområden

De beslut som fattas vid medlemsmötet den 23/10 ska utgöra en plattform för föreningens fortsatta diskussioner med MKB. Det vi kommer fram till ska fungera som ett slags ”utgångsbud”. När MKB har fått föreningens beslut  kommer de att ge oss återkoppling om praktiska och ekonomiska konsekvenser av dem. Återkopplingen kan ge behov för ytterligare diskussioner inom föreningen som i sin tur kan leda till att föreningen ändrar sin ståndpunkt i vissa frågor. Besluten som fattas den 23/10 ska alltså inte ses som något slutgiltigt utan som en del i den pågående processen!

De beslutsområden som kommer att behandlas är:

  • Värdegrund
  • Programhandling avseende utformning/estetik och hållbarhetsapsekter
  • Hyresform och ansvarsfördelning

Om medlemsaktivitet och närvarolista

Som vi har tagit upp många gånger tidigare är engagemang och aktivitet bland medlemmarna en förutsättning för att vårt hus ska förverkligas. Därför kommer styrelsen, på nästa årsmöte, föreslå en stadgeändring som anger miniminivå på medlemmarnas aktivitet. Vi har bl adiskuterat att ställa krav på närvaro vid ett visst antal medlemsmöten. Som underlag inför beslut kommer vi att föra närvarolistor från och med beslutsmötet den 23/10. Den som inte har möjlighet att närvara uppmanas att personligen meddela skäl, dvs. varför du inte kan komma, till e-postadressen kollektivhusmalmo@gmail.com.