Månadsarkiv: december 2015

Snart så…

Mycket händer i kollektivhusvärlden.I KiM tar vi dock vinterledigt ett tag. Föreningen kommer att ha möte igen i januari (se nedan). Vi värmer upp oss med en workshop för att tillsammans förbereda ett möte med Fastighetsägarna Syd.

Vi kommer då även förbereda en träff med Malmö stad gällande markupplåtelser för bo- eller byggemenskaper samt deras visioner eller mål gällande att bygga fler kollektivhus genom allmännyttan/MKB.

Det händer saker på denna front både på riksplan och på i kommuner i landet. En statlig utredning föreslår ekonomiskt stöd till byggemenskaper, i Stockholm finns nu beslut på att allmännyttan ska bygga Kollektivhus, fastighetsnämnden i Göteborg har beslutat om en inriktning där 5% av nya markupplåtelser under 2016 ska gå till bygg- och bogemenskaper.

Vi anser att även Malmö skulle kunna bli en föregångsstad i dessa frågor!

Till sist: KiMs loggatävling förlängs igen, förslag ska nu vara inlämnat senast den 29 januari. Detta för att vi ännu inte fått in så många förslag att välja på… så skicka in ett bidrag!! Pris är en resa för två runt Öresund inkl. inträde på Louisianas konstmuseum. Beslut om vinnande förslag tas på medlemsmötet.

Preliminärt datum för medlemsmöte inklusive workshop är söndag 31 januari kl. 16.00. Info om plats och upplägget på mötet kommer.

Varmt välkommen då!

… och God helg önskar vi i styrelsen!

Sara, Lisbeth, Inger, Albert, Ellie och Birgit